Vrijeme odr?avanja: 30.01.2020.

Objavljeno: 24. 01. 2020. , A?urirano: 24. 01. 2020.

?lanovi Gospodarskog vije?a ?K Karlovac na sjednici zakazanoj za ?etvrtak, 30. sije?nja, u 12 sati u ?K Karlovac, na adresi Kralja Tomislava 19b, izabrat ?e tri predstavnika koji ?e poduzetnike Karlova?ke ?upanije predstavljati u Skupštini Hrvatske gospodarske komore, prema Odluci o kriterijima i na?inu izbora ?lanova Skupštine HGK.

Ujedno ?e biti rije?i o ovogodišnjoj organizaciji Sajma projeKAta u Gradu susreta 2. PROJEKTIKA i prate?im manifestacijama koji ?e se odr?ati 2. i 3. travnja u Gradskom kazalištu Zorin dom u Karlovcu.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站