Vrijeme odr?avanja: 25.02.2020.

Seminar o uvjetima poslovanja na ukrajinskom tr?ištu odr?ava se u utorak, 25. velja?e, u 10 sati

Objavljeno: 29. 01. 2020. , A?urirano: 24. 02. 2020.

Cilj seminara, koji ?e se odr?ati u Hrvatskoj gospodarskoj komori na Rooseveltovu trgu 2 u Zagrebu, je upoznati hrvatska poduze?a s gospodarskim prilikama u Ukrajini i potencijalnim podru?jima za nove poslovne aktivnosti pri izlasku na ukrajinsko tr?ište.

Seminar organiziramo u suradnji s Veleposlanstvom RH u Ukrajini i Veleposlanstvom Ukrajine u RH, a namijenjen je svim hrvatskim tvrtkama koje planiraju svoje poslovanje proširiti na ukrajinsko tr?ište. 

Neke od prednosti rada na ukrajinskom tr?ištu: 

 • Europska unija je najve?i trgovinski partner Ukrajini s udjelom u ukupnoj robnoj razmjeni ve?im od 40%.
 • U 2018. godini iz EU je u Ukrajinu izvezena roba vrijedna 22,1 milijardu eura, što je više za 9% u odnosu na 2017., a glavni izvozni proizvodi su strojevi, transportna oprema, kemikalije i roba široke potrošnje.
 • EU i Ukrajina od 2016. godine primjenjuju Dubinski i sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini (DCFTA), kojim obje strane otvaraju svoja tr?išta roba i usluga sukladno odre?enim trgovinskim pravilima i uz velike carinske olakšice.
 • Prema potpisanom sporazumu, a kako bi se bolje integrirala s tr?ištem EU, Ukrajina uskla?uje svoje norme i standarde u industrijskoj i poljoprivrednoj proizvodnji s EU.
 • Tako?er, s ciljem ja?e integracije s tr?ištem EU, Ukrajina uskla?uje svoje zakonodavstvo s zakonodavstvom EU u podru?jima koja se odnose na trgovinu, kao što su:
  • konkurencija;
  • javna nabava;
  • carinske i trgovinske olakšice;
  • zaštita prava intelektualnog vlasništva;
  • trgovinski energetski aspekti, uklju?uju?i ulaganja, tranzit i transport.
 • Mala i srednja poduze?a u Ukrajini mogu dobiti potporu kroz fondove EU u okviru programa za podršku razvoju malog i srednjeg poduzetništva, koja osiguravaju oko 200 milijuna eura bespovratnih sredstava za podršku tvrtkama iz Ukrajine, Gruzije i Moldavije u ja?anju trgovinskih odnosa s poduze?ima iz EU.

Predava?i na seminaru su eksperti iz Ukrajine koji se bave pitanjima izvoza, uvoza, deklariranja proizvoda i ostalim stru?nim temama povezanima s trgovinsko-gospodarskim odnosima s tvrtkama iz EU.

Prijaviti se na semina mo?ete online prijavom u nastavku, u kojoj mo?ete navesti pitanja i teme vezane uz poslovanje s Ukrajinom za koje smatrate da bi ih bilo korisno obraditi u sklopu seminara.

Program

Vrijeme Aktivnost
09:30 - 10:00 Registracija
10:00 - 10:05 Pozdravni govor, Ivan Barbari?, potpredsjednik HGK za me?unarodne poslove i EU
10:05 - 10:10 Pozdravni govor, Nj.E. Vasilij Kirili?, izvanredni i opunomo?eni veleposlanik Ukrajine u RH
10:10 - 10:15 Pozdravni govor, Nj.E. Anica Djami?, izvanredna i opunomo?ena veleposlanica RH u Ukrajini
10:15 - 10:45 Prezentacija „Pravni okvir za poslovanje na ukrajinskom tr?ištu za inozemne tvrtke i investitore“, Oleksander Borodkin, tvrtka Vasil Kisil i Partneri
10:45 - 11:15 Prezentacija „Ukrajina pouzdan trgovinski partner za Hrvatsku i EU“, Oleksandra Ne?iporenko, voditeljica Odjela za suradnju s EU, zamjenica direktora Uprave za me?unarodnu suradnju u gospodarstvu i poljoprivredi Ministarstva za razvoj gospodarstva, trgovine i poljoprivrede UA
11:15 - 11:45 Naj?eš?i upiti hrvatskih tvrtki, Tatjana Šabalina, VLP RH u Ukrajini
11:45 - 12:00 Pitanja / rasprava
12:00 - 13:00 Domjenak, Networking (Poslovni klub HGK)
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站