Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mre?e za industriju i tematskih inovacijskih platformi (INI projekt) ima ?etiri specifi?na cilja od kojih je prvi – Mapirati kapacitete poslovnog sektora za istra?ivanje, razvoj i inovacije i uspostaviti u?inkoviti institucionalni ustroj i WEB platformu za istra?ivanje, razvoj i inovacije u okviru nacionalnoga inovacijskog sustava.

Provedbom INI projekta, omogu?it ?e se ravnomjerni regionalni razvoj kroz podršku pametnoj specijalizaciji Republike Hrvatske i korištenju teritorijalnog kapitala na lokalnoj i regionalnoj razini. Mapiranjem tehnoloških i IRI kapaciteta poslovnog sektora dobit ?e se uvid u jakosti i slabosti pojedinih dijelova Republike Hrvatske u podru?ju istra?ivanja i razvoja, što ?e biti osnova za usmjeravanje daljnje podrške s nacionalne razine u cilju ja?anja i ravnomjernog razvoja istra?iva?ke i inovacijske infrastrukture. Prikazom navedenih kapaciteta na jedinstvenoj WEB platformi omogu?it ?e se lakše prepoznavanje razvojnih i investicijskih prilika u odre?enim regionalnim centrima i usmjeravanje potencijalnih ulaga?a prema pojedinom tematskom prioritetnom podru?ju identificiranom kroz Strategiju pametne specijalizacije.

Inovacijska WEB platforma ?e slu?iti i kao središnje mjesto za komunikaciju i umre?avanje svih dionika inovacijskog lanca vrijednosti te izradu metodologije i sustava pra?enja i evaluacije Strategije poticanja inovacija RH 2014-2020. Tako?er, slu?it ?e i kao komunikacijski kanal Inovacijske mre?e za industriju i pra?enje rada Tematskih inovacijskih vije?a. 

U skladu s okolnostima i provedbenim planovima projekta o?ekivani po?etak rada Inovacijske platforme je sredinom 2020. godine.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站