Hrvatska gospodarska komora partner je u provedbi dvaju strateških projekata ?iji je nositelj Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Za provedbu Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti (KK projekt) te Strateškog projekta za podršku inovacijske mre?e za industriju i tematskih inovacijskih platformi (INI projekt), zadu?en je Sektor za industrijski razvoj i inovacijski sustav. Oba projekta sufinancirana su iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Financiranje i nadzor

Provedba projekata sufinancirana je iz Europskog fonda za regionalni razvoj s 85 posto potrebnih financijskih sredstava, dok preostalih 15 posto podmiruju projektni partneri u omjerima u skladu s njihovim projektnim aktivnostima.

Razdoblje provedbe projekata je ?etiri godine, od 2016. do 2020. godine, a ukupan prora?un za korisnika i partneraiznosi 6,2 milijuna eura. Nadzor nad korištenjem financijskih sredstava provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje kao Posredni?ko tijelo 2. razine.

Ciljevi i aktivnosti

Zaposlenici Sektora, u sklopu provedbe Strateških projekata, rade na potpori industrijskom razvoju Republike Hrvatske, potpori uspostavi i operativnom funkcioniranju u?inkovitoga nacionalnog inovacijskoga sustava te, op?enito, ja?anju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. Tako?er, rade na ja?anju pozicije Republike Hrvatske u globalnim lancima vrijednosti, pru?aju potporu internacionalizaciji hrvatskoga gospodarstva, njegovoj promociji i brandiranju te aktivno djeluju na pove?anju znanja i vještina poslovnog sektora,  potrebnih za ostvarivanje ciljeva industrijskog razvoja.

Nacionalne strategije

U sklopu provedbe dvaju Strateških projekata provode se i tri nacionalne strategije:

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站