U izradi Strategije pametne specijalizacije (S3) i definiranju tematskih i podtematskih podru?ja u okviru procesa poduzetni?kog otkrivanja, sudjelovalo je 12 postoje?ih klastera konkurentnosti.

Na temelju utvr?enih globalnih trendova, snaga i potencijala u hrvatskom poslovnom i istra?iva?ko-razvojnom sektoru te u skladu s rezultatima procesa poduzetni?kog otkrivanja i glavnim kriterijima za odabir, navedenih u Strategiji pametne specijalizacije (S3), kao glavni fokus S3 u Hrvatskoj, odabrana su tematska prioritetna podru?ja za koja je procijenjeno da mogu ostvariti najve?u dodanu vrijednost te samim time u najve?oj mjeri pridonijeti pove?anju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. To su:

1. Zdravlje i kvaliteta ?ivota
(1.) Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i ure?aji
(2.) Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
(3.) Nutricionizam

2. Energija i odr?ivi okoliš
(4.) Energetske tehnologije, sustavi i oprema
(5.) Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

3. Promet i mobilnost
(6.) Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i ?eljezni?ka vozila
(7.) Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
(8.) Inteligentni transportni sustavi i logistika

4. Sigurnost
(9.)   Kiberneti?ka sigurnost
(10.) Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use)
(11.) Protuminski program

5. Hrana i bio ekonomija
(12.) Odr?iva proizvodnja i prerada hrane
(13.) Odr?iva proizvodnja i prerada drva

 

Globalni lanci vrijednosti

S obzirom na slo?enost izrade globalnih lanaca vrijednosti i na njihovu veliku dinamiku, u prvoj godini provedbe Projekta, izra?eno je prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti (Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i ure?aji; Energetske tehnologije, sustavi i oprema; Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali; Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i ?eljezni?ka vozila; Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use); Odr?iva proizvodnja i prerada hrane; Odr?iva proizvodnja i prerada drva).

Nadovezuju?i se na prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti izra?enih tijekom prve godine projekta, po?etkom druge godine provedbe Projekta zapo?elo se s izradom globalnih lanaca vrijednosti za preostalih šest podtematskih prioritetnih podru?ja (Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike; Nutricionizam; Ekološki prihvatljiva prometna rješenja; Inteligentni transportni sustavi i logistika; Kiberneti?ka sigurnost; Protuminski program).

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站