Vrijeme odr?avanja: 16.12.2019.

U Zagrebu je 16. prosinca odr?an godišnji sastanak ?lanova Tematskih inovacijskih vije?a (TIV) i njihovih radnih tijela – validacijskih odbora i akcijskih radnih grupa. TIV-ovi su jedan od klju?nih alata u izgradnji u?inkovitog nacionalnog inovacijskog sustava u stvaranju poticajnijeg okru?ja za inovacije. Njihova je glavna uloga umre?avanje poslovnog sektora sa znanstveno-istra?iva?kom zajednicom i tijelima javne vlasti te poticanje me?usobne razmjene znanja i iskustava. Osnovalo ih je Inovacijsko vije?e za industriju RH po?etkom 2019. godine na prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a uspostavljena su za svako od pet tematskih prioritetnih podru?ja Strategije pametne specijalizacije RH 2016. – 2020. (S3): zdravlje i kvalitetu ?ivota; energiju i odr?ivi okoliš; promet i mobilnost; sigurnost; hranu i bioekonomiju. Svaki se TIV, u pravilu, sastoji od predstavnika poslovnog sektora (70 posto), koje ?ine predstavnici tvrtki i predstavnici organizacija i udru?enja poslovnih subjekata, predstavnika znanstveno-istra?iva?ke zajednice koji djeluju u podru?ju relevantnom za pojedini TIV (20 posto) te predstavnika tijela javne vlasti (10 posto).

Prisutnima se pozdravnim govorom obratio Mario Antoni?, predsjednik Inovacijskog vije?a za industriju Republike Hrvatske i dr?avni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, nakon ?ega je slijedio radni dio. Katerina Sereti, voditeljica odjela za komunikaciju s dionicima u uredu za odnose s dionicima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), predstavila je rad EIT-a kojem je cilj poticati inovacije diljem Europe. Najavila je i konferenciju koja ?e biti odr?ana u Zagrebu u velja?i idu?e godine.

Godisnji sastanak publika.jpg
Rad Tematskog inovacijskog vije?a za energiju i odr?ivi okoliš u 2019. godini predstavio je njegov predsjednik Ernest Vla?i?, Izvor: HGK,


Glavni je dio sastanka bilo predstavljanje rada pet tematskih inovacijskih vije?a i njihovih radnih tijela – validacijskih odbora, formalnih radnih tijela te akcijskih radnih grupa, neformalnih radnih tijela TIV-ova u 2019. godini. Rad TIV-a za zdravlje i kvalitetu ?ivota predstavio je predsjednik TIV-a za zdravlje i kvalitetu ?ivota Dragan Primorac. Predsjednica TIV-a za promet i mobilnost Mija Šipek upoznala je prisutne s radom svog TIV-a. Zamjenik predsjednika TIV-a za sigurnost Filip Aralica predstavio je rad TIV-a za sigurnost, dok je predsjednica TIV-a za hranu i bioekonomiju Jasmina Ranilovi? informirala prisutne o radu svog TIV-a. Rad TIV-a za energiju i odr?ivi okoliš u 2019. godini predstavio je njegov predsjednik Ernest Vla?i? koji je istaknuo sudjelovanje ?lanova TIV-a za energiju i odr?ivi okoliš u izradi Nacionalnog integriranog energetskog i klimatskog plana te predstavio nacionalni koncept Smart Industry Hrvatska (SIC).

Rad TIV-ova u 2019. godini uklju?ivao je njihovo osnivanje, popunjavanje ?lanovima, odabir predsjednika, zamjenika predsjednika te ?lanova validacijskih odbora, odabir sudjelovanja u akcijskim radnim grupama, odr?avanje sastanaka i sjednica, objavljivanje javnog poziva za prikupljanje projektnih ideja te njihovo validiranje, sudjelovanje u izradi Nacionalne razvojne strategije te razne druge aktivnosti, ovisno o pojedinom TIV-u. Govorilo se i o trenutnom broju ?lanova nakon naknadnih uklju?ivanja, informiralo se o sastancima validacijskih odbora, o odr?anom javnom pozivu za prikupljanje projektnih ideja, o broju pristiglih i pozitivno ocijenjenih projektnih ideja, o na?inu njihova validiranja, o radu akcijskih radnih grupa i njihovu sudjelovanju u su?avanju indikativnih IRI tema za budu?u verziju Strategije pametne specijalizacije (S3) te za objavljivanje tzv. IRI2 natje?aja, odnosno natje?aja Pove?anje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istra?ivanja i razvoja – faza II. 

U sklopu godišnjeg sastanka predstavljen je nacrt Nacionalnog plana za digitalnu transformaciju gospodarstva o kojem je govorila Marija Bo?i?ev iz tvrtke Ernst & Young Savjetovanje d.o.o., vanjskog izvršitelja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, ugovorenog za izradu navedenog Nacionalnog plana.

Godisnji sastanak Tvrtko Pavic ATOS.jpg
Inovacijsku web-platformu predstavio je Tvrtko Pavi?, iz tvrke ATOS IT Solutions and Services d.o.o., Izvor: HGK


Kako bi se olakšao rad ?lanova Tematskih inovacijskih vije?a, ali i Nacionalnog inovacijskog vije?a te Inovacijskog vije?a za industriju i tehni?kih tajništava koja ih prate, u izradi je Inovacijska web-platforma koju je, kao središnju kontaktnu to?ku svih sudionika nacionalnog inovacijskog sustava, predstavio Tvrtko Pavi? iz tvrke ATOS IT Solutions and Services d.o.o., vanjskog izvršitelja Hrvatske gospodarske komore.  

Godišnji sastanak ?lanova Tematskih inovacijskih vije?a i njihovih radnih tijela odr?an je i sufinanciran u sklopu Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mre?e za industriju i tematskih inovacijskih platformi, ?iji je korisnik Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a partner na projektu je Hrvatska gospodarska komora koja ujedno obavlja ulogu tehni?kog tajništva Tematskih inovacijskih vije?a. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Europskog fonda za regionalni razvoj.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站