Odr?iva proizvodnja i prerada hrane

Odr?iva proizvodnja i prerada hrane obuhva?a za hrvatsko gospodarstvo tri vrlo va?na i dinami?na sektora: poljoprivredu, ribarstvo i akvakulturu i prehrambeno prera?iva?ku industriju. Ovi se sektori zasnivaju na tradicionalnoj proizvodnji, kapacitetima poslovnog i znanstveno-istra?iva?kog sektora, bogatim i raznolikim prirodnim resursima bitnima za razvoj primarne proizvodnje, a i na educiranoj i vještoj radnoj snazi.

Tako?er, mo?e se re?i da prehrambeno-prera?iva?ku industriju obilje?ava i visok stupanj dovršenosti proizvoda i visoke dodane vrijednosti, što taj sektor ?ini privla?nim za daljnje investicije potrebne za razvoj i unaprje?enje sektora. Proizvodnja prehrambenih proizvoda ima dominantan udio od gotovo petine cijele prera?iva?ke industrije u smislu zapošljavanja (19,53%) i udio BDV-a od 14,04%, što je ?ini najve?om proizvodnom aktivnoš?u hrvatskoga gospodarstva.

Globalni lanac vrijednosti za ovaj PTPP napravljen je u sklopu prve godine provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti uz globalne lance vrijednosti iz još šest podtematskih prioritetnih podru?ja.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Tre?i javni sastanak

 wood.jpeg Izvor: pixabay

Odr?iva proizvodnja i prerada drva

Šumarski sektor igra zna?ajnu gospodarsku ulogu u preradi drva i proizvodnji namještaja. Snaga sektora ogleda se u dostupnosti visokokvalitetnih sirovina, izvoznu orijentaciju i postojanjem više od 500 tvrtki specijaliziranih za proizvodnju namještaja. Sektor prerade drva u Hrvatskoj ima više od 1300 tvrtki koje zapošljavaju cca 21.000 radnika i generiraju ukupne prihode od oko milijardu eura. Izvozne brojke pokazuju da sektor prerade drva predstavlja gotovo sedam posto hrvatskog izvoza robe.

O?ekuje se da ?e ovaj sektor i dalje rasti, imati visoke izvozne potencijale te da ?e poticanjem suradnje javnog i privatnog istra?iva?kog sektora na podru?ju razvoja novih proizvoda i tehnologija zna?ajno napredovati i pove?ati svoju konkurentnost. Stoga ovaj sektor ima mnogo prilika u pogledu tehnološkog razvoja i korištenja inovativnih rješenja koja ?e stvoriti ve?u dodanu vrijednost u proizvodnji. To se osobito odnosi na fazu finalizacije proizvoda, koja bi trebala biti glavna orijentacija hrvatske drvne industrije.

Globalni lanac vrijednosti za ovaj PTPP napravljen je u sklopu prve godine provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti uz globalne lance vrijednosti iz još šest podtematskih prioritetnih podru?ja.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Tre?i javni sastanak

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站