Vrijeme odr?avanja: 20.03.2020.

Objavljeno: 04. 03. 2020. , A?urirano: 13. 03. 2020.

Radi prevencije širenja koronavirusa, doga?aj se odga?a do daljnjega. Informacije o koronavirusu pratite OVDJE.

 

Prva hrvatska hostelska konferencija Croatia Hostel Conference (CHC) odr?at ?e se u petak, 20. o?ujka u zagreba?kom Tehni?kom muzeju "Nikola Tesla" – Hali 5 u organizaciji Udru?enja hostelijera HGK i agencije Swanky travel.

Konferencija je konceptualno podijeljena na dva dijela – izlo?beni B2B dio i edukativno-informativni dio koji se sastoji od panela i prezentacija, nakon kojih slijedi neformalno dru?enje sudionika radi boljeg povezivanja i dodatne razmjene iskustava. Sudionici ?e tako imati priliku slušati predstavnike najboljeg hostela na svijetu, ruskog SoulKitchena iz Sankt Peterburga te najboljih hostela iz zemalja iz okru?ja. Konferencija ?e okupiti sve ozbiljnije doma?e hostelijere pa ih na B2B dijelu konferencije povezati s najva?nijim me?unarodnim kupcima, posrednicima i dobavlja?ima. Osim hostelima, namijenjena je i privatnim iznajmljiva?ima koji razmišljaju o pokretanju hostelskog poslovanja te drugima koji se ?ele bolje upoznati s turisti?kim trendovima.

Program je dostupan OVDJE.

Hostelski biznis konstantno raste. Prema podacima eVisitora, u Hrvatskoj trenutno posluje 360 hostela, i dalje najviše na krilima mladih, no struktura gostiju se sve više širi na gotovo sve segmente – od parova i obitelji s djecom, do gostiju više plate?ne mo?i. Gosti sve ?eš?e odabiru pet friendly i eco friendly hostele pa ?e u tom duhu biti i konferencija.

Za ?lanice Udru?enja hostelijera HGK osigurane su po dvije gratis kotizacije po hostelu, a prijaviti se mo?ete putem linka: https://croatiahostelconf.com/hostel-registration/.

Sve informacije o konferenciji mo?ete dobiti putem e-adrese iva@croatiahostelconf.com, na koju mo?ete upu?ivati i nehostelijere da se prijave ako su zainteresirani.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站