Vrijeme odr?avanja: 19.02.2020.

Objavljeno: 04. 02. 2020. , A?urirano: 17. 02. 2020.

Pozivamo vas na osniva?ku sjednicu Zajednice poslovnog turizma HGK koja ?e se odr?ati u srijedu, 19. velja?e, u 13 sati u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu (dvorana C u prizemlju), na adresi Rooseveltov trg 2.

Na sjednicu su pozvani i predstavnici Ministarstva turizma i Hrvatske turisti?ke zajednice. Detaljan dnevni red sjednice sa svim temama potra?ite u slu?benom pozivu u prate?im dokumentima s lijeve strane.

Sjednica je plenarna i izborna, te pozivamo sve zainteresirane na isticanje kandidatura za funkcije predsjednika i zamjenika predsjednika Zajednice. Prijaviti se za sudjelovanje, ali i za kandidaturu za predsjednika ili dopredsjednika Zajednice mo?ete online prijavnicom u nastavku teksta do utorka, 18. velja?e, u 12 sati.

Cilj je osnivanja Zajednice promicanje poslovnog turizma te zastupanje, promicanje i zaštita zajedni?kih interesa ?lanica Zajednice pred nadle?nim dr?avnim tijelima, suradnja s institucijama i drugim strukovnim udru?enjima, edukacija ?lanica te poslovno umre?avanje ?lanica s partnerima na nacionalnoj i me?unarodnoj razini.

Uz poziv se nalaze i prate?i materijali za sjednicu: Odluka o osnivanju Zajednice poslovnog turizma HGK, prijedlog Poslovnika o radu Zajednice i obrazac punomo?i (potrebno ga je ispuniti, ali ga se ne mora ovjeravati kod javnog bilje?nika u slu?aju da odgovorna osoba tvrtke ne mo?e prisustvovati sjednici).

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站