Vrijeme odr?avanja: 04.06.2020.

Konferencija o utjecaju pandemije koronavirusa na poslovanje putni?kih agencija odr?at ?e se putem MS Teamsa

Objavljeno: 03. 06. 2020. , A?urirano: 03. 06. 2020.

Pozivamo vas na online konferenciju HGK Putni?ke agencije i koronavirus: ju?er, danas, sutra? koja ?e se odr?ati 4. lipnja, u 14 sati putem aplikacije Microsoft Teams.

O goru?im pitanjima poslovanja putni?kih agencija govorit ?e:

  • predsjednik Udru?enja putni?kih agencija HGK i ?lan Upravnog odbora Europskog udru?enja putni?kih agencija i turoperatora (ECTAA) Boris ?gomba
  • pomo?nik ministra turizma i ?lan Sto?era civilne zaštite Republike Hrvatske uime Ministarstva turizma Robert Pende
  • direktor Glavnog ureda Hrvatske turisti?ke zajednice Kristjan Stani?i?.

Neke su od tema o kojima ?e se raspravljati mjere za likvidnost putni?kih agencija, mjere za o?uvanje radnih mjesta, vau?eri za paket-aran?mane i za pojedina?ne usluge, CRO kartica, poseban postupak oporezivanja putni?kih agencija PDV-om, odnos s avioindustrijom, problematika školskih, MICE i drugih posebnih oblika turizma koje pokrivaju putni?ke agencije, promocija hrvatskog turizma u ovom razdoblju i drugo.

Prijaviti se mo?ete putem prijavnog obrasca u nastavku teksta u kojem mo?ete panelistima postaviti pitanje. Na panelu ?emo nastojati odgovoriti na što više primljenih pitanja, a na one na koje koje ne stignemo, odgovorit ?emo naknadno putem e-pošte.

Pitanja i registracija primaju se do 3. lipnja, u 16 sati. Prijavljenima ?emo poslati pristupne podatke e-poštom prije konferencije.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站