Vrijeme odr?avanja: 02.12.2019. - 05.12.2019.

Objavljeno: 03. 12. 2019. , A?urirano: 03. 12. 2019.

"Za nas sajam ILTM u Cannesu ima strateško zna?enje jer upravo ovaj specijalizirani sajam za luksuzni turizam pru?a idealnu priliku za povezivanja s partnerima iz cijelog svijeta ?iji klijenti tra?e vrhunske hotele i uslugu te nam omogu?uje predstavljanje ponude i hotela i Dubrovnika kao destinacije", rekla je direktorica prodaje najstarijeg hotela u Dubrovniku Hilton Imperiala Ivona Svab na sajmu ILTM koji se od 2. do 5. prosinca odr?ava u Cannesu.

Ovo je tre?a godina zaredom da Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska turisti?ka zajednica organiziraju sudjelovanje hrvatskih tvrtki na ILTM-u. Ove je godine rije? o devet pojedina?nih nastupa; tvrtka Rivijera Orebi? – hotel Korta Katarina, Roxanich Wine & Heritage hotel, hotel Park Split, Hilton Imperial Dubrovnik, Importanne Resort, Liburnia Riviera hoteli i tri agencije za luksuzna putovanja, Adriatic Concierge, Dnevnik Putovanja i Starac, a na jednom zajedni?kom štandu izla?e 17 hotela grupacije Stories (mali luksuzni hoteli koji su udru?eni u Grupaciju jedinstvenih luksuznih hotela HGK).

Vlasnica Adriatic Conciergea Iris Domazet Malobabi? istaknula je kako im je sudjelovanje na ILTM-u veoma va?no jer je rije? o sajmu na kojemu svoju ponudu izla?u najbolji svjetski hoteli i agenti u luksuznom segmentu, a oni kao hrvatska agencija imaju priliku predstaviti dio luksuzne ponude Hrvatske. "Osobito nam je drago što su privatne luksuzne vile, kojima vodimo poslovanje u Hrvatskoj, napokon priznate kao vrhunski proizvodi koji nude odli?nu uslugu i nezaboravan odmor te smo neke od njih i visoko pozicionirali na svjetskom tr?ištu. Samim tim i Hrvatska je prepoznata kao destinacija koja nudi ekskluzivne usluge. Sigurni smo da ?e nam dogovoreni sastanci omogu?iti proširenje mre?e naših poslovnih partnera, a osim toga, sudjelovanjem na ILTM-u pratimo svjetske trendove", objasnila je Domazet Malobabi?.

Sajam omogu?uje umre?avanje s klju?nim partnerima specijaliziranim za luksuzni segment turizma. U prosjeku svaka tvrtka ima dogovoreno desetak i više sastanaka dnevno, a na sajmu se predstavlja 80 zemalja i o?ekuje se više od pet tisu?a posjetitelja.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站