Objavljeno: 01. 09. 2016. , A?urirano: 11. 09. 2019.

Hrvatska gospodarska komora je s iznimnim zadovoljstvom podr?ala projekt Benchmarkinga poslovnih subjekata u turizmu kojeg je pokrenuo Fakultet za menad?ment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije.

Benchmarking je kontinuirani proces usporedbe s drugima prema unaprijed odabranim kriterijima u cilju pronala?enja i provo?enja najbolje poslovne prakse i ostvarivanja dugoro?ne konkurentske prednosti. Osim na razini individulanih tvrtki, doprinos ove studije je zna?ajan i za pozicioniranje Hrvatske koja još uvijek tra?i i kreira svoj tr?išni identitet i ponudu. Iako je ovakav na?in ustupanja podataka o poslovanju i usporedbe za naše poslovne subjekte još uvijek nov, na tr?ištima susjednih zemalja zapadne Europe on je dobro poznat i put je u?enja za sve koji se uklju?uju u ovaj proces.

Rezultati ovog istra?ivanja su osnovica i za nagra?ivanje subjekata u sklopu akcije Turisti?ki cvijet - Kvaliteta za Hrvatsku te predstavlja dodatni konkurentski i marketinški alat za nositelje nagrada.

Godišnji i mjese?ni benchmarking izvještaji dostupni putem POVEZNICE.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站