Vrijeme odr?avanja: 15.10.2019.

Objavljeno: 09. 09. 2019. , A?urirano: 04. 10. 2019.

Hrvatska gospodarska komore i njena Zajednica franšiznog poslovanja, u utorak, 15. listopada, u 9 sati organizira prvi Forum franšiza 2019. u Kongresnom centru Forum Zagreb, na adresi Radni?ka cesta 50.

Forum franšiza 2019. organizira se s namjerom okupljanja tvrtki koje na hrvatskom tr?ištu posluju po principu franšiznog modela poslovanja u razli?itim granama gospodarstva (trgovina, posredovanje u prometu nekretninama, marketing, turizam, proizvodnja, financijski sektor, uslu?ne djelatnosti i ostali).

Ujedno, teme Foruma o kojima ?e govoriti etablirani poduzetnici koji se bave franšiznim poslovanjem te akademski i pravni stru?njaci, kao i poznati svjetski franšizni broker, usmjerene su na franšizni poslovni model kao zamašnjak razvoja gospodarstva i novog zapošljavanja.

Forum je u stvari edukacija namijenjena kako poduzetnicima po?etnicima i tvrtkama u razvoju, tako i etabliranim franšizerima kako bi pomo?u korisnih informacija o uspostavi franšiznog sustava, kreiranju odgovaraju?ih klju?nih ugovornih obveza, primjeni najbolje poslovne prakse, va?nosti intelektualnog vlasništva i naknadama šteta kod njegove povrede, donijeli odluku o franšiziranju svog poslovnog modela – postali potencijalni davatelji franšize ili potencijalni primatelji franšize.

Edukacija je namijenjena i odvjetnicima koji rade na franšiznim ugovorima, financijskim institucijama kako bi se stvorili uvjeti za povoljne kreditne linije za franšizno poslovanje te poslovnim savjetnicima i predstavnicima potpornih institucija kao i tijelima nadle?nima za poticajno ure?enje uvjeta na tr?ištu koji se ti?u ovog poslovnog modela.

Glavne teme Foruma su:

  1. Što trebate znati o franšizama prije nego postanete franšizer – Andrija ?olak, dopredsjednik Zajednice franšiznog poslovanja HGK, franšiza Surf'n'Fries

  2. Kako postaviti franšizni sistem – mr. sc. Ljiljana Kukec, dopredsjednica Zajednice franšiznog poslovanja HGK i predsjednica Udruge za franšizno poslovanje u RH, franšiza Body creator

  3. Kako uspješno plasirati brend na internacionalnom tr?ištu – Joel Silverstein, renomirani svjetski franšizni broker

  4. Primjeri dobre poslovne prakse iz podru?ja franšiznog poslovanja i iskustva renomiranih tvrtki koje posluju po franšiznom modelu, ?ije franšize potroša?i prepoznaju i na doma?em i na stranom tr?ištu: Place2Go, Gerry Weber, Camel active, Skiny, Naš Dom, Centra, Galeb, Naf Naf, Betty Barclay, Rent-a-car-Carwiz, Nextbike, Business Café, Muzej iluzija

  5. Va?nost intelektualnog vlasništva u franšiznom poslovanju i povrede na tr?ištu – dr. sc. Romana Matanovac Vu?kovi?, izvanredna profesorica na katedri za gra?ansko pravo Pravnog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu i voditeljica interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalisti?kog studija Intelektualno vlasništvo te Doc. dr. sc. Hedda Martina Šola, ravnateljica Instituta za Neuromarketing, docentica na Sveu?ilištu Hercegovina i stalni sudski vještak za marketing i intelektualno vlasništvo

  6. Ugovor kao temelj svake franšize – mr.sc. Mladen Vukmir, odvjetnik

  7. Mogu?nosti financiranja franšiznog poslovanja – predstavnici HZZ-a, HBOR-a, HPB-a i HAMAG-BICRO-a

Kotizacija za forum je besplatna, ali je potrebna prijava zbog ograni?enog kapaciteta dvorane (maksimalni kapacitet dvorane je 200 mjesta).

Prijaviti se mo?ete online obrascem u nastavku teksta.

Sponzori i partneri ovogodišnjeg prvog Foruma franšiza 2019. su: Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Hrvatska poštanska banka (HPB), Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO) i Hrvatska udruga za frašizno poslovanje (FIP).

Prilog dnevnom redu 1. Foruma franšiza 2019. je pregled ?ivotopisa predava?a.

Program je podlo?an izmjenama i dopunama!

Program

Vrijeme Aktivnost
08:00 - 09:00 Registracija sudionika
09:00 - 09:10 Sve?ano otvaranje foruma – Josip Zaher, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za trgovinu i financije
09:10 - 09:30 Što trebate znati o franšizama prije nego postanete franšizer – Andrija ?olak, dopredsjednik Zajednice za franšizno poslovanje HGK
09:30 - 09:50 Kako postaviti franšizni sistem – mr. sc. Ljiljana Kukec, dopredsjednica Zajednice za franšizno poslovanje HGK, predsjednica Udruge za franšizno poslovanje RH, franšiza Body Creator
09:50 - 10:10 Kako uspješno plasirati brend na internacionalnom tr?ištu – Joel Silverstein, franšizni broker. Predavanje na engleskom jeziku
10:10 - 10:25 Pauza za kavu
10:25 - 11:25 Primjeri dobre prakse iz podru?ja franšiznog poslovanja – moderatorica i uvodni?arka dr. sc. Romana Matanovac Vu?kovi?, izvanredna profesorica na Katedri za gra?ansko pravo Pravnog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu. Sudionici panela: Damjana Domanovac, predsjednica Zajednice za franšizno poslovanje HGK, franšiza PLACE2GO • Hrvoje Šimi?, Tekstilpromet d.d., franšize: Gerry Weber, Camel active, Skiny, Naš dom, Centra, Galeb, Naf Naf, Betty Barclay • Krešimir Dobrilovi?, Renta-a-car Carwiz • Krešimir Dvorski, Nextbike • Kristina Ercegovi?, Business Cafe • Tomislav Pamukovi?, Muzej iluzija
11:25 - 11:40 Pauza za kavu
11:40 - 12:00 Va?nost intelektualnog vlasništva u franšiznom poslovanju i povrede na tr?ištu – dr. sc. Romana Matanovac Vu?kovi?, izvanredna profesorica na Katedri za gra?ansko pravo Pravnog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu
12:00 - 12:20 Va?nost intelektualnog vlasništva u franšiznom poslovanju i povrede na tr?ištu – doc. dr. sc. Hedda Martina Šola,ravnateljica Instituta za Neuromarketing, docentica na Sveu?ilištu Hercegovina i stalni sudski vještak za marketing i intelektualno vlasništvo
12:20 - 12:40 Ugovor kao temelj svake franšize – mr. sc. Mladen Vukmir, odvjetnik
12:40 - 12:55 Pauza za kavu
12:55 - 13:55 Mogu?nosti financiranja franšiznog poslovanja – moderator i uvodni?ar dr. sc. Aleksandar Erceg, izvanredni profesor na Katedri menad?menta, organizacije i poduzetništva na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i vanjski suradnik i koordinator Centra za franšizu Centra za poduzetništvo u Osijeku. Sudionici panela: Jadranka Mrši? Hebrang, rukovoditeljica Direkcije za mikro, mala i srednja poduze?a, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) • Josipa Kutle Stepan?i?, voditeljica Slu?be za zajmove, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) • Marija Hali?, predstojnica Regionalnog ureda Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) • Nives Erceg, direktorica Regionalnog centra za gospodarstvo, Hrvatska poštanska banka (HPB)
13:55 - 14:55 Dru?enje uz domjenak
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站