Program stru?nog ispita


PROGRAM STRU?NOG ISPITA OBUHVA?A SLIJEDE?E ISPITNE PREDMETE:

1. OP?I PRAVNI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

a. Trgova?ka društva i ugovori

b. Stvarna prava na nekretninama i zemljišne knjige

2. FINANCIJSKO EKONOMSKI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

a. Porezi, financijsko poslovanje i marketing

3. PROSTORNO URE?ENJE I GRADNJA

a. Prostorno ure?enje

b. Gradnja

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站