Priru?nik za polaganje stru?nog ispita za agenta


Kako bi se kandidatima olakšalo polaganje stru?nog ispita Hrvatska gospodarska komora izdala je Priru?nik za polaganje stru?nog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

Stru?ni ispit obuhva?a brojne propisi iz razli?itih podru?ja prava, što upu?uje na to da je stru?ni ispit za agenta posredovanja u prometu nekretnina opse?an i zahtjevan. Imaju?i to na umu, pristupilo se pisanju Priru?nika, s namjerom da se na jednom mjestu na razumljiv i jednostavan na?in obrade propisi, ali i neka druga podru?ja, koji ?ine sadr?aj stru?nog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

Nadamo se da ?e Priru?nik biti koristan svima u pripremi stru?nog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina, ali da ?e im i tijekom obavljanja poslova posredovanja poslu?iti u rješavanju problema na koje nai?u.

Cijena jednog Priru?nika iznosi 250,00 kuna. Upute za uplatu naknade za Priru?nik za polaganje stru?nog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina:

PLATITELJ:

PRIMATELJ:

IME I PREZIME / NAZIV PODUZE?A

ADRESA

OIB

 

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

ROOSEVELTOV TRG 2

10000 ZAGREB

 

IBAN PRIMATELJA: HR1423400091100241295

MODEL: HR05

POZIV NA BROJ: 2493730-55

OPIS PLA?ANJA:  Priru?nik-nekretnine.

 

Priru?nik mo?ete preuzeti uz predo?enje dokaza o izvršenoj uplati i dostavljenoj ispunjenoj narud?benici u

1. Hrvatskoj gospodarskoj komori

Sektor za trgovinu

Draškovi?eva 45

10000 Zagreb

Tel.: 01/4561-707

E- mail adresa: pisarnica@www.taikochao.com

ili

2. jednoj od ?upanijskih komora

 

Ra?un za pla?eni Priru?nik bit ?e Vam dostavljen u najkra?em mogu?em roku nakon preuzimanja Priru?nika.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站