Vrijeme odr?avanja: 30.09.2019. - 01.10.2019.

Objavljeno: 04. 07. 2019. , A?urirano: 23. 09. 2019.

U organizaciji Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore, u Vodicama ?e se 30. rujna i 1. listopada 2019. odr?avati prva konferencija o trgovini: Trgovina budu?nosti - Digitalno doba trgovine. Konferencija se odr?ava pod visokim pokroviteljstvom Ureda predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ekonomskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu.

Rije? je o prvoj konferenciji trgovine koja ima za cilj i?i ukorak s vremenom svojim temama, predava?ima i na?inom rada onako kako odgovara aktualnim potrebama hrvatske trgovine.

Na konferenciji ?e se analizirati stanje i trendovi ukupnog sektora FMCG (fast mooving consumer goodsu Europi i Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na nove trendove digitalnog marketinga i društvenih mre?a, omnichanell strategije budu?nosti, prodajnog mjesta kao va?nog do?ivljaja kupnje i niz drugih aktualnih tema.

Sudionicima ?e motivacijski govor odr?ati vode?i svjetski edukator i astronom Korado Korlevi? iz Zvjezdarnice Višnjan.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno.

Program konferencije mo?ete prona?i u prate?im dokumentima na ovoj stranici, gdje mo?ete prona?i i upute za smještaj i rezervaciju hotela.

Nadamo se da ?ete nam se pridru?iti te se veselimo vašemu dolasku!

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站