Raspodjela dozvola za me?unarodni prijevoz tereta

2020.

Rješenja o raspodjeli CEMT dozvola

 1. RJEŠENJE o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje vrijede na teritoriju Republike Italije, a ne vrijede na teritoriju Republike Austrije za 2020. godinu
 2. RJEŠENJE o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje vrijede na teritoriju Republike Austrije, a ne vrijede na teritoriju Republike Italije za 2020. godinu
 3. RJEŠENJE o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje ne vrijede na teritoriju Republike Italije i teritoriju Republike Austrije za 2020. godinu

Rješenja o raspodjeli pojedina?nih me?unarodnih dozvola

 1. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Albanije za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 2. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Bjelorusije za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 3. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Bjelorusije za prijevoz tereta u tranzitu (bez naplate)
 4. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Bjelorusije za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 5. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Bosne i Hercegovine za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 6. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Bugarske za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 7. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Crne Gore univerzalne
 8. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Estonije za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 9. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Finske za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 10. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Gruzije za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 11. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Iran za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 12. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Kazahstan za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 13. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Kazahstan za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 14. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Kosovo za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 15. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Latvije za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 16. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Litva za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 17. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Makedonije za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 18. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Moldavije za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 19. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Norveške za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 20. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Poljske za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 21. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Rumunjske za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 22. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Rusije za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 23. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Slovenije za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 24. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Srbije za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 25. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Švedske za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 26. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Turske za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu - EURO 0
 27. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Turske za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu – EURO 3
 28. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Turske za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 29. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Ukrajine za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu – EURO 0
 30. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Ukrajine za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu – EURO 2
 31. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Ukrajine za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu – EURO 3
 32. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Ukrajine za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava

2019.

Rješenja o raspodjeli CEMT dozvola

 1. RJEŠENJE o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje vrijede na teritoriju Republike Italije, a ne vrijede na teritoriju Republike Austrije za 2019. godinu
 2. RJEŠENJE o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje vrijede na teritoriju Republike Austrije, a ne vrijede na teritoriju Republike Italije za 2019. godinu
 3. RJEŠENJE o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje ne vrijede na teritoriju Republike Italije i teritoriju Republike Austrije za 2019. godinu

Rješenja o raspodjeli pojedina?nih me?unarodnih dozvola

 1. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Albanije za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 2. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Bjelorusije za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 3. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Bjelorusije za prijevoz tereta u tranzitu (bez naplate)
 4. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Bjelorusije za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 5. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Bosne i Hercegovine za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 6. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Bugarske za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 7. Rješenje za pojedina?ne dozvore Republike Crne gore za prijevoz tereta
 8. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Estonije za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 9. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Finske za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 10. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Gruzije za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 11. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Iran za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 12. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Kazahstan za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 13. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Kazahstan za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 14. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Kosovo za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 15. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Latvije za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 16. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Litva za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 17. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Makedonije za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 18. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Moldavije za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 19. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Norveške za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 20. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Poljske za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 21. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Rumunjske za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 22. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Rusije za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 23. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Slovenije za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 24. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Srbije za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 25. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Švedske za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 26. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Turske za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu - EURO 0
 27. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Turske za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu – EURO 3
 28. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Turske za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava
 29. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Ukrajine za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu – EURO 0
 30. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Ukrajine za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu – EURO 2
 31. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Ukrajine za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu – EURO 3
 32. Rješenje za pojedina?ne dozvole Republike Ukrajine za prijevoz tereta za/iz tre?ih dr?ava

Prema odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) raspodjelu dozvola doma?im prijevoznicima obavljaju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtni?ka komora (HOK – www.hok.hr ) (u daljnjem tekstu: komore) putem svojih ?upanijskih ispostava.

 Pristup na tr?ište me?unarodnog cestovnog prijevoza tereta za doma?eg prijevoznika još je reguliran sljede?im propisima:

 • Pravilnikom o dozvolama u prijevozu tereta (NN 57/2018 ( www.nn.hr )
 • Bilateralnim ugovorima o me?unarodnom cestovnom prometu koji su na snazi;(Popis bilateralnih ugovora)

Stupanjem na snagu Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta NN 57/18 od 27. lipnja 2018., HGK je preuzela javnu ovlast raspodjele svih vrsta pojedina?nih dozvola (i dosadašnjih kriti?nih) i CEMT dozvola.

Postupak i na?in raspodjele stranih dozvola propisani su Pravilnikom o dozvolama u prijevozu tereta. Raspodjela dozvola obavlja se na temelju pisanog zahtjeva prijevoznika. Zahtjev za dobivanje stranih dozvola za sljede?u godinu prijevoznik podnosi komorama od 1. do 15. listopada teku?e godine.

Odobrenje za obavljanje me?unarodnog cestovnog prijevoza tereta izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U Republici Hrvatskoj ima 3466 me?unarodno licenciranih prijevoznika sa 15630 me?unarodno licenciranih vozila. Od ukupnog broja vozila 4097 su tzv. “crna vozila“ (26,21%), Euro 1 – 16 (0,1%), Euro 2 – 1000 (6,4%), Euro 3 – 2630 (16,83%), Euro 4 – 663 (4,24%), Euro 5 – 4574 (29,26%), Euro 6 – 2648 (16,94%).

(Izvor: MMPI – Ispis licenciranih prijevoznika, vozila i izdanih CEMT dozvola po ?upanijama na dan 15.11.2017.)

Me?unarodni javni prijevoz tereta obavlja se na temelju dozvole za me?unarodni prijevoz tereta, ukoliko me?unarodnim ugovorom nije odre?eno da se prijevoz obavlja bez dozvole. HGK raspodjeljuje 33 vrsta stranih dozvola. (Popis vrsta dozvola )

Broj dozvola se dogovara i razmjenjuje prema na?elu uzajamnosti s nadle?nim tjelima drugih dr?ava. U 2017. godini HGK je zaprimila od MMPI 20250 dozvola od kojih su ?upanijske komore prijevoznicima izdale njih 10908. (Izvor podataka: Biznet aplikacija Transportne dozvole).

HGK obavlja raspodjelu dozvola preko mre?e 19 ?upanijskih komora, Komore Zagreb (nadle?na komora za podru?je grada Zagreba i Zagraba?ke ?upanije) te Obrtni?ke komore Krapina. Ovakva teritorijalna raspostranjenost izdavanja dozvola omogu?ava prijevoznicima brzo i lako preuzmanje stranih dozvole prema sjedištu registracije pravne osobe. ( www.www.taikochao.com – ?upanijske komore ) 

PRATE?I DOKUMENTI:


 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站