Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (u ?lanku 22.) propisuje da prijevoznik, koji ne udovoljava stru?noj spremi propisanoj Zakonom, mora polo?iti ispit o stru?noj osposobljenosti.
Ispit se pola?e pred komisijom koju na prijedlog komora (HOK, HGK) imenuje ministar i po programu koji na prijedlog komora donosi ministar.
HGK i HOK su potpisale sporazum da operativne poslove u podru?ju javne ovlasti stru?ne osposobljenosti provodi HOK i za ?lanice HGK.

Kontakt:
Hrvatska obrtni?ka komora
Odjel za organizaciju rada cehova
Tel: 01/4606-626 (Matija Dui?), 01 4806-621 (Marta Terzi?), 01/4806-666 (centrala)
Fax: 01 4846-610
e-mail: prijevoznici-ispiti@hok.hr

https://www.hok.hr/cehovi-i-sekcije/ispit-za-prijevoznike

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站