Vrijeme odr?avanja: 10.12.2019.

Odr?ana konferenciji Sva lica sporta – kompleksna uloga sporta u gospodarstvu

Objavljeno: 10. 12. 2019. , A?urirano: 10. 12. 2019.

"Sport je jedan od najve?ih svjetskih biznisa. Globalna sportska industrija teška je oko 500 milijardi dolara, a procjenjuje se da ?e do 2022. narasti na preko 600 milijardi. Rije? je o ogromnom financijskom kola?u u kojem Hrvatska ima nesrazmjerno mali udio, u usporedbi sa sportskim rezultatima", istaknuo je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilovi? na konferenciji Sva lica sporta – kompleksna uloga sporta u gospodarstvu, koju je organizirala HGK.

Naglasio je da nam sport i dalje puno više donosi nego što ula?emo u njega te da je promocija zemlje koju smo kroz njega dobili neprocjenjiva. "Zahvaljuju?i prošlogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu za našu dr?avu danas znaju u svakom kutku svijeta. Trenutno u sport investiramo tek 0,11 posto BDP-a po ?emu smo zadnji u Europskoj uniji. Zato ovom konferencijom ?elimo osvijestiti va?nost ulaganja u sportsku infrastrukturu i stru?njake", poru?io je Burilovi?.

Mateša ?agalj Dali?.jpg
Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša, potpredsjednica HGK Mirjana ?agalj i izbornik reprezentacije Zlatko Dali?; Izvor: HGK.


Zlatko Mateša
, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, apostrofirao je kako je ovo prvi put da promišljamo o sportu kao ekonomskoj kategoriji. "Radi se o industriji, voljeli mi to ili ne, koja je samo u Europi teška 280 milijardi eura. Za vrijeme nogometnog svjetskog prvenstva u Rusiji realizirano je oko 12 milijardi poreznih prihoda, a ina?e se u tom razdoblju potrošnja kre?e oko 8 milijardi. Dakle, nogometaši su pridonijeli potrošnji s 4 milijarde kuna, odnosno milijardu kuna koje su se slile direktno u prora?un. Petina našeg turizma je povezana sa sportskim aktivnostima, oko 600 milijuna eura godišnje, to je ono što ?elimo pokazati danas", izjavio je Mateša, dodavši kako sport doprinosi i gra?enju pozitivne percepcije dr?ave.

Ministar financija Zdravko Mari? je ustvrdio kako oko dva posto dr?avnog prora?una ide za sport. "Svi ?emo se slo?iti da to nije dovoljno i da nikad i ne mo?e biti dovoljno za sve ono što nam je sport kao dr?avi dao. Trebamo stremiti da se financijska sredstva pove?avaju, ali ja bi uvijek zadr?ao ovu poziciju, da smo pri dnu po novcu, a u samom vrhu po sportskim rezultatima. Uspjeli smo u zadnjih nekoliko godina pove?ati izdvajanja za sport prakti?ki dvostruko, trenutno radimo na tome da se sredstva od igara za sre?u što više usmjere u sport jer je olimpijska godina i moramo dati podršku svim našim sportašima i sportašicama. Zna?ajno se pove?avaju izdvajanja za sportsku infrastrukturu jer se tu rade prvi koraci prema uspjehu pa trenutno imamo oko 520 takvih infrastrukturnih projekata", izjavio je Mari?, uz napomenu da sport moramo pribli?iti svim gra?anima.

Opara,Maji?, Mad?ar, Mari?, Burilovi?.jpg
Gradona?elnik Splita Krstulovi? Opara, zamjenica gradona?elnika Zagreba Olivera Maji?, savjetnik predsjednice RH Tomislav Mad?ar, ministar financija Zdravko Mari? i predsjednik HGK Luka Burilovi?; Izvor: HGK.


Splitski gradona?elnik Andro Krstulovi? Opara je rekao da Split s ponosom nosi titulu "najsportskijeg grada na svitu". "Naši olimpijci, njih ukupno 73 osvojili su 96 medalja. Ali moram spomenuti neke zastrašuju?e brojke. Što se ti?e izdvajanja za sport, 2016. Split je izdvajao 69 milijuna kuna, 2017. oko 72 milijuna, 2018. skoro 98 milijuna, a ove godine ?emo imati oko 93 milijuna kuna. To je 9 posto našeg prora?una. Za usporedbu, Zagreb ula?e oko 7 posto bud?eta u sport, no tu pri?amo o iznosu od milijardu kuna. Ali unato? tome naš sport funkcionira, zahvaljuju?i ?arobnjacima iz struke koji s malo novca rade ?uda", kazao je Opara, dodavši kako posebnu pa?nju i investicije usmjeravaju prema inkluziji osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti.

Zamjenica gradona?elnika Zagreba Olivera Maji? je kontrirala Opari kazavši da je s dvije milijarde kuna ulaganja godišnje ipak Zagreb najsportskiji grad u Hrvatskoj. "Va?no je da vidimo kako strateški integrirati sport u sve komplementarne djelatnosti. Krajnje je vrijeme da se promicanje sporta integrira u gospodarske tijekove. Najzna?ajnije ekonomske u?inke sport generira u odnosu s turizmom, trgovinom i graditeljstvom. Njime se izravno stvara poslovna aktivnost koja ima visoki faktor pove?anja radnih mjesta, zna?ajan element iskustvenog gospodarstva i uspješan je u privla?enju talenata. Ja?a lokalna gospodarstva i daje odli?ne prilike za marketinšku promid?bu.

Tomislav Mad?ar, savjetnik predsjednice RH, naglasio je da je sport izuzetno va?an za zdravlje stanovništva te da su izdvajanja za njega uvijek premala. "Nas odlikuje zajedništvo, inat i strast koji su neprocjenjivi u kona?nim rezultatima. To se ne mo?e nadoknaditi novcem, ali sport moramo podr?avati u svakom obliku jer nas on spaja", poru?io je Mad?ar.

Dr?avni tajnik u Ministarstvu turizma Ton?i Glavina govorio je o spoju turizma i sporta. "Nastojimo kroz naše vrhunske sportaše adresirati to?no segmentirana tr?išta i u tome smo jako uspješni. Oko 7 do 8 posto ukupnog bud?eta HTZ-a ide u sport i to je veliki iskorak u odnosu na dosadašnju praksu", istaknuo je.

O sportu kao alatu za brendiranje i promociju Hrvatske razgovarali su Vladimir Miholjevi?, direktor utrke CRO race, Miho Glavi?, predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza, Jerko Trogrli?, direktor tvrtke Vajt i Kristjan Stani?i?, direktor HTZ-a.

Konferenciju je zaklju?ila Mirjana ?agalj poru?ivši da sport na europskoj razini generira više od dva posto BDP-a te da je Hrvatska ispod tog prosjeka. "Cilj nam mora biti rast, a na tom putu ?e klju?na biti ulaganja u sport i sportsku infrastrukturu. Sve što ulo?imo u sport višestruko ?e nam se vratiti, kroz bolje zdravlje gra?ana, njihovu bolju produktivnost na poslu i ve?e pla?e. Sve to ?e blagotvorno djelovati i na zdravstveni, odnosno mirovinski sustav, ali i na tr?ište rada", kazala je ?agalj.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站