Analize

U TRAVNJU VELIKI PAD MALOPRODAJNOGA PROMETA EU27

Prema podacima statisti?kog ureda Eurostat, u travnju 2020. godine maloprodajni je promet EU27 (obuhva?a poduzetnike kojima je prete?ita djelatnost registrirana u odjeljku G47 – trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima) realno bio, prema kalen...
Saznaj vi?e

TREND PADA TURISTI?KIH NO?ENJA SE NASTAVLJA

Prema podacima DZS-a, u o?ujku 2020. godine u komercijalnome smještaju ostvareno je 104,4 tisu?e turisti?kih dolazaka i ...
Saznaj vi?e

U VELJA?I ZABILJE?ENI PRVI NEGATIVNI U?INCI PANDEMIJE NA ROBNU RAZMJENU

Saznaj vi?e

U O?UJKU PAD MALOPRODAJNOGA PROMETA EU27

Saznaj vi?e

Publikacije

 • {{section}}
  • Centar za digitalnu transformaciju i strateški razvoj
  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša
  • Sektor za financijske institucije i ekonomske analize
  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo
  • Sektor za industrijski razvoj i inovacijski sustav
  • Sektor za industriju
  • Sektor za komunikacije
  • Sektor za me?unarodne poslove i EU
  • Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo
  • Sektor za promet i veze
  • Sektor za trgovinu
  • Sektor za turizam
 • {{year}}
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
 • {{type}}
  • ANALIZA
  • PUBLIKACIJA
PSC
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站