Vrijeme odr?avanja: 26.11.2019.

Objavljeno: 11. 11. 2019. , A?urirano: 15. 11. 2019.

Ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, od stuednoga do velja?e idu?e godine organizira ?etiri radionice kako bi se poslovnim subjektima predstavila izmjena zakonodavnog okvira radi pribli?avanja Vodi?a o doniranju hrane dionicima sustava te informiranja o novostima u zakonodavstvu, u vezi s podru?jem doniranja hrane i hrane za ?ivotinje.

Vlada RH donijela je Plan sprje?avanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. (NN 61/19) te je u skladu s navedenim Planom, izra?en novi Pravilnik o doniranju hrane i hrane za ?ivotinje (NN 91/19), ali i nacrt Vodi?a o doniranju hrane ?ija je svrha pomo?i dionicima sustava doniranja hrane u razumijevanju i primjeni odredaba propisa o hrani, poreznih propisa i mogu?nosti iskorištenja europskih fonodva za najpotrebitije.

Radionica u Zagrebu odr?at ?e se u utorak, 26. studenoga, u 10 sati. Program radionice nalazi se u rubrici Prate?i dokumenti.

Prijaviti se mo?ete do 25. studenoga putem online obrasca u nastavku.

Svi sudionici radionice dobit ?e tiskani primjerak Vodi?a za doniranje hrane u izdanju Ministarstva poljoprivrede.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站