Objavljeno: 27. 03. 2017. , A?urirano: 09. 04. 2019.

Kampanja je pokrenuta s ciljem promocije proizvoda lokalnog ribarstva, te podizanja svijesti potroša?a i pove?anja potrošnje prvenstveno lokalnih proizvoda ribarstva, a sve vo?eno ?injenicom kako je Republika Hrvatska dr?ava ?lanica Europske unije s jednom od najmanjih godišnjih potrošnji ribe po glavi stanovnika koja iznosi samo 8,9 kg po osobi te ogromnim uvozom ribe.

Projektom su obuhva?ene sve vrste riba - kako slatkovodne tako i ribe iz mora, a jedna od  zada?a ovog projekta je realizirati konzumne kapacitete koje naše stanovništvo ima kroz spoznaju o zdravstvenoj vrijednosti ribe kao prehrambene namirnice, te identificirati klju?ne prepreke koje danas postoje na tr?ištu, a ?ine nacionalnu potrošnju ribe niskom.

?elimo stvoriti jasniju prepoznatljivost hrvatskih proizvoda ribarstva prvenstveno kod doma?ih potroša?a, ali i na inozemnom tr?ištu. Ciljanim aktivnostima nastojati ?emo hrvatskim proizvo?a?ima osigurati iste mogu?nosti i uvjete kako bi ravnopravno sudjelovali i parirali ostalim u?esnicima tr?išta.

Detaljne informacije o projektu mo?ete prona?i na webu kampanje Riba Hrvatske - jedi što vrijedi.

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站