Projekt PerformFISH pokrenut je u Volosu u Gr?koj 15. i 16. svibnja 2017. godine. Projekt financira Europska komisija, a vrijedan je 7 milijuna eura. Pokrenut je radi istra?ivanja i suo?avanja s temeljnim uzrocima stagnacije mediteranske akvakulture (MMFF)

Brancin i orada po volumenu su tre?a (36,4%) i ?etvrta (28,15%) vrsta uzgojenih ribljih vrsta u EU i prva u RH, a njihova ukupna vrijednost (1,04 milijuna eura) nadmašuje vrijednost uzgoja lososa (0,78 milijuna eura), pastrve (0,55 milijuna eura) ili uzgoja dagnje (0,49 milijuna eura). Uzgoj brancina i orade znatno pridonosi stvaranju radnih mjesta u mediteranskom ruralnom i obalnom podru?ju. Me?utim, posljednjih godina raste zabrinutost zbog nedostatka napretka u MMFF sektoru i europskoj akvakulturnoj industriji kao cjelini.

Tijekom sljede?ih pet godina PerformFISH ?e raditi na osiguranju odr?ivog rasta mediteranske akvakulture, temeljene na percepciji potroša?a i stvarnim tr?išnim zahtjevima. Cilj mu je pru?anje potpore ribogojilištima  da djeluju u idealnim gospodarskim i okolišnim uvjetima nego na društveno i kulturno odgovoran na?in.

Uz 28 partnera iz 10 EU zemalja, PerformFISH predstavlja sna?nog partnerstva više zainteresiranih strana iz cijelog lanca akvakulture, uklju?uju?i zna?ajnu suradnju i podršku pet udruga uzgajiva?a ribe koje ?ine 92,8 posto uzgoja brancina i orade u EU (uklju?uju?i Grupaciju akvakulture HGK).

Više informacija o projektu mo?ete potra?iti na slu?benim stranicama projekta PerformFish ovdje ili upitom na e-mail zradan@www.taikochao.com.

Priop?enje za javnost od 1.3.2019. mo?ete prona?i ovdje, a više o strukturi Projekta mo?ete prona?i ovdje.

 Ovdje mo?ete pogledati spot Projekta.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站