Vrijeme odr?avanja: 10.03.2020.

Objavljeno: 07. 02. 2020. , A?urirano: 05. 03. 2020.

Hrvatska gospodarska komora poziva vas na izbornu sjednicu Udru?enja prehrambeno-prera?iva?ke industrije koja ?e se odr?ati u utorak, 10. o?ujka, u 11 sati u vije?nici HGK, na adresi Rooseveltov trg 2, u Zagrebu. Prijava sudionika izborne sjednice Udru?enja prehrambeno-prera?iva?ke zapo?et ?e u 10 sati u prostoriji uz recepciju HGK.

Za izbornu sjednicu predvi?en je ovaj dnevni red: 

 1. Uvod u izbornu sjednicu – uvodno obra?anje potpredsjednika HGK Dragana Kova?evi?a 
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Udru?enja – prijedlog predstavlja stru?na slu?ba HGK
 3. Predstavljanje kandidata za predsjednika Udru?enja prehrambeno-prera?iva?ke industrije
 4. Izbor tijela Udru?enja prehrambeno-prera?iva?ke industrije
 5. Objava rezultata glasanja – glasanje i predstavljanje rezultata
 6. Obra?anje novog predsjednika Udru?enja prehrambeno-prera?iva?ke industrije
 7. Domjenak

U nastavku ovog poziva dajemo upute za izbornu sjednicu.

Prema Nacrtu Poslovnika o radu Udru?enja prehrambeno-prera?iva?ke industrije (dostupan u prilogu uz ovaj poziv), ?lanovi Udru?enja (ujedno i ?lanice HGK): 

 1. trebaju se registrirati u Udru?enje do izborne sjednice

Registracija se obavlja putem online zahtjeva za registraciju koji je dostupan na poveznici Obrazac zahtjeva za registraciju u registar ?lanova Udru?enja prehrambeno-prera?iva?ke industrije

Napominjemo kako ?e glasanje na izbornoj sjednici biti mogu?e isklju?ivo za registrirane ?lanove Udru?enja. 

 1. trebaju prijaviti svoje predstavnike za izbornu sjednicu

Online prijavni obrazac za izbornu sjednicu Udru?enja dostupan je na kraju ovog teksta.

Prijavni obrazac ispunjava ovlaštena/imenovana osoba u ?lanu Udru?enja (osoba iz to?ke 8. Obrasca zahtjeva za registraciju). Pravo glasa na izbornoj sjednici ima:

 • ovlaštena/imenovana osoba ili
 • opunomo?ena osoba s potpisanom i ovjerenom punomo?i koju izdaje ovlaštena/imenovana osoba ?lana; punomo? se predaje stru?noj slu?bi HGK prije po?etka izborne sjednice.

Prijave online prijavnog obrasca zaprimaju se do 9. o?ujka 2020.

Napominjemo kako ?e glasanje na izbornoj sjednici biti mogu?e isklju?ivo za ovlaštene/opunomo?ene osobe uime ?lanova Udru?enja. Obrzac punomo?i mo?ete prona?i u prate?im dokumentima.

 1. mogu se kandidirati za tijela Udru?enja – predsjednik i ?lanovi Vije?a

Kandidacijski obrazac dostupan je u prate?im dokumentima na ovoj stranici. Kandidacijski obrazac potpisuje ovlaštena/imenovana osoba u ?lanu Udru?enja. Ovjeren i skeniran dokument šalje se na adresu elektroni?ke pošte Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo poljoprivreda@www.taikochao.com. Kandidature je mogu?e istaknuti i na dan izborne sjednice prije njena po?etka, dostavom potpisanog i ovjerenog kandidacijskog obrasca poslovnom tajniku Udru?enja.

Kandidature se u skladu s ?lankom 18. i 23. Nacrta Poslovnika o radu Udru?enja prehrambeno-prera?iva?ke industrije odnose na:

 • predsjednika Udru?enja i
 • 11 ?lanova Vije?a Udru?enja.

 

Za sva pitanja o izbornoj sjednici, molimo obratite se stru?noj slu?bi HGK – Valentini Šimi? (tel.: 01/4561 697; e-mail: vsimic@www.taikochao.com), Iti Juroš (tel.: 01/4561-584; e-mail: ijuros@www.taikochao.com) ili ?aklini Juriši? (tel.: 01/4561 646; e-mail: zjurisic@www.taikochao.com).

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站