Vrijeme odr?avanja: 27.06.2016.

Objavljeno: 26. 06. 2016. , A?urirano: 29. 08. 2016.

Ciljevi projekta

  • Pove?anje uporabe drva (u graditeljstvu, u ku?anstvima, u javnoj nabavi itd…)
  • Podizanje svijesti o uporabi drva i odr?ivom gospodarenju šumama
  • Pove?ati broj finalnih proizvoda od drveta
  • Prilagodba normama i regulativi EU
  • Racionalizacija korištenja energije

DRVO JE PRVO

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站