Vrijeme odr?avanja: 26.06.2016.

Pravovremeno informiranje svih korisnika usluge o specifi?nim izvoznim prilikama na inozemnim tr?ištima

Internacionalizacijska usluga HGK tenderi.www.taikochao.com pokrenuta u prosincu 2014. godine je osmišljena s ciljem da se svim tvrtkama ?lanicama olakša i automatizira pristup dostupnim informacijama o konkretnim poslovnim prilikama na inozemnim tr?ištima kroz javnonabavne kanale.

Dr?avne i javne institucije diljem svijeta najve?i su naru?itelji roba, usluga i radova zbog njihove obveze da javnosti pru?aju brojne usluge (zdravstvo, obrazovanje, obrana, razvoj infrastrukture, itd.) i u kontinuitetu odr?avaju i unapre?uju standard pru?anja istih. Kroz postupke javne nabave realizira se po nekim procjenama i više od 20% ukupnog svjetskog BDP-a pa je ta “tr?išna niša” od iznimno velikog interesa za sve ozbiljne poslovne subjekte. Osim dr?avnih i javnih institucija gotovo svih zemalja svijeta, postupke javne nabave u svojim nabavnim aktivnostima koriste i sve me?unarodne multilateralne organizacije poput Ujedinjenih naroda, Europske Unije, Svjetske banke, Europske banke za obnovu i razvoj i brojnih drugih. Slobodne procjene govore da na godišnjoj razini samo me?unarodne multilateralne organizacije potroše više od tisu?u milijardi eura kroz postupke javne nabave koje provode što je definitivno ?injenica koju hrvatske tvrtke ?eljne plasmana svojih roba i usluga ne mogu zanemariti.

Onim tvrtkama koje se za sudjelovanje na interesantnim im javnonabavnim natje?ajima kvalitetno pripremaju i kroz te kanale plasiraju svoje robe i usluge u inozemstvo trud se definitivno višestruko isplati. Svojim anga?manom aktivno doprinose primarno boljem poslovanju svojih tvrtki, ali i poboljšanju negativne vanjskotrgovinske bilance Republike Hrvatske. Sve tvrtke zainteresirane za izvoz roba, usluga i radova na inozemna tr?išta pozvali smo na registraciju za besplatno korištenje ove usluge nakon ?ega ?e im se, sukladno me?unarodnim javnonabavnim kodovima (CPV) koje odaberu, elektronskom poštom automatski direktno dostavljati sve relevantne obavijesti o novoobjavljenim inozemnim javnonabavnim natje?ajima.

Vjerujemo kako ?e naša nova usluga uštedjeti dosta vremena izvozno orijentiranim tvrtkama i onima koje to tek ?ele postati te im omogu?iti da više dostupnih ljudskih i financijskih resursa ulo?e u kvalitetnu pripremu samih natje?ajnih prijava.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站