Vrijeme odr?avanja: 26.06.2016.

Internacionalizacija poslovanja

Objavljeno: 01. 12. 2014. , A?urirano: 15. 07. 2019.

Uslugu Hrvatske gospodarske komore Poduzetnik izvoznik pokrenuli smo u studenom 2014. godine s ciljem pru?anja podrške u internacionalizaciji poslovanja svojih ?lanica.

Obratili smo se hrvatskim poduze?ima koje pozitivno posluju, imaju perspektivu za rast i ve? ostvaruju izvoz te su zapravo pokreta?i cjelokupnog hrvatskog gospodarstva, kako bi im ponudili korištenje usluga HGK, tj. pru?ili im informacije koje navedu da su im potrebne prilikom izlaska na inozemna tr?išta.

Zamolili smo poduze?a da kroz sudjelovanje u dostavljenoj anketi navedu inozemna tr?išta na koja su zainteresirane izvoziti te koje bi im ponu?ene usluge HGK koristile - prijedlog potencijalnih partnera s kontakt podacima u navedenim zemljama, informacije i analiti?ki prikazi gospodarsko-politi?ke situacije na pojedinom inozemnom tr?ištu, informacije o inozemnim javnim nabavnim natje?ajima, o mogu?nostima financiranja iz EU projekata i niz drugih informacija.

U samo dva mjeseca od pokretanja projekta Sektor za me?unarodne poslove HGK je na više od 160 hrvatskih tvrtki dostavio prijedlog oko 47.000 potencijalnih inozemnih partnera zajedno s njihovim direktnim kontakt podacima (cca 300 inozemnih tvrtki prema odgovaraju?oj specifikaciji svake pojedine hrvatske tvrtke) te brojne druge informacije.

Zbog izuzetno pozitivnog odjeka hrvatskih tvrtki na ovu novu uslugu nastavljamo s projektom te nudimo ovu usluge svim svojim ?lanicama. Uklju?iti se mo?ete popunjavanjem anketnog obrasca u nastavku teksta.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站