Aktivnosti Odjela za ZND i CEFTA tr?išta su usmjerene na gospodarske odnose sa zemljama bivšeg SSSR-a i CEFTA-e.

Odjel pru?a pomo? i podršku hrvatskim tvrtkama pri izlasku na tr?išta navedenih zemalja, a neke od najzna?ajnijih aktivnosti su:

  • Pronalazak potencijalnih poslovnih partnera na navedenim tr?ištima sukladno zahtjevima ?lanica;
  • Organizacija me?unarodnih poslovnih susreta i gospodarskih delegacija na navedenim tr?ištima i u RH vezano za ista;
  • Izrade analiza tr?išta ZND i CEFTA zemalja i informativnih materijala o njihovoj poslovnoj i investicijskoj klimi;
  • Organizacija edukacija i seminara o uvjetima poslovanja na tr?ištima pojedinih zemalja prema interesima ?lanica;
  • Uspostava kontakata i suradnja s inozemnim institucijama i diplomatskim predstavništvima na tr?ištima ZND i CEFTA zemalja;
  • Koordiniranje rada Poslovnog vije?a za gospodarsku suradnju s Ruskom Federacijom.

Kada je rije? o zemljama bivšeg SSSR-a, jedna od najva?nijih gospodarskih asocijacija je Euroazijska carinska unija koja obuhva?a jedinstveni trgovinsko-carinski prostor u koji su uklju?ene Rusija, Bjelorusija, Kazahstan, Armenija i Kirgistan, što predstavlja površinu od 20 milijuna km² sa 182,7 milijuna stanovnika.

Odjel pru?a hrvatskim tvrtkama podršku pri ulasku na tr?ište Euroazijske unije savjetima koji se odnose na slo?ene propise vezano za izvoz proizvoda, carinske tarife i procedure, potrebne deklaracije i certifikacije proizvoda.

Od svih zemalja ZND-a i bivšeg SSSR-a najva?nije za hrvatske tvrtke je tr?ište Ruske Federacije, na kojem konstantno radi više od 20 hrvatskih tvrtki. Tr?ište Ruske Federacije je tradicionalno za mnoge hrvatske proizvode, naro?ito iz podru?ja farmaceutike, brodogradnje, prehrambeno-poljoprivrednog sektora, strojogradnje i opreme te turizma.

Kao potpora hrvatskim tvrtkama pri nastupu na ruskom tr?ištu u HGK je formirano i Vije?e za gospodarsku suradnju s Ruskom Federacijom, ?iji u?i tim ?ine predstavnici hrvatskih tvrtki iz najzastupljenijih gospodarskih grana u robnoj razmjeni Hrvatske i Rusije, a to su farmaceutika, poljoprivredno prehrambeni sektor, elektro i auto industrija te energetika.

Ostale zemlje bivšeg SSSR-a koje nisu u sastavu Euroazijske unije su: Azerbajd?an, Gruzija, Moldavija, Turkmenistan, Tad?ikistan, Ukrajina i Uzbekistan.

Predstavništvo HGK u Moskvi stoji na raspolaganju svim hrvatskim tvrtkama koje rade na ruskom tr?ištu ili planiraju svoje aktivnosti na njemu.


CEFTA.jpg
Izvor: CEFTA.


CEFTA je tr?ište zemalja koje su povezane Srednje-europskim ugovorom o slobodnoj trgovini koji je utemeljen Višegradskom deklaracijom iz velja?e 1991. godine. Osnovna svrha ugovora je smanjenje ili potpuno ukidanje carina me?u zemljama ?lanicama CEFTA-e s ciljem uskla?ivanja zakonske regulative koja se odnosi na poticanje konkurencije, suradnju i protok informacija, smanjenje i ukidanje carina.

Dva najva?nija hrvatska izvozna tr?išta u okviru CEFTA-e su Srbija i Bosna i Hercegovina, koje ulaze u pet najve?ih vanjskotrgovinskih partnera RH, s udjelom od 21% od ukupne vanjskotrgovinske robne razmjene RH sa svijetom. 

Dok je ranije CEFTA obuhva?ala prostor od Balti?kog mora do Jadranskog i Crnog, vremenom se sastav ?lanica mijenjao uslijed ulaska nekih od zemalja u EU, te danas asocijaciju ?ine: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Moldavija i Srbija.

HGK ima otvorena predstavništva u Beogradu, Sarajevu i Ured u Mostaru.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站