Internetska stranica www.investincroatia.hr namijenjena je ulaga?ima i svima koji namjeravaju poslovati u RH jer objedinjuje na jednom mjestu sve informacija potrebne pri donošenju odluke o ulaganju i poslovanju u RH. Stranica sadr?i sve potrebne informacije o mogu?nostima investiranja u RH, projektima, lokacijama, gospodarskim pokazateljima, poticajima, troškovima poslovanja, poreznom sustavu, kao i na?inu poslovanja te zakonodavnom okviru koji prati ulaga?ke i druge poslovne aktivnosti.

Središnji dio ove stranice predstavlja najopse?nija baza podataka investicijskih projekata prikupljenih kroz nacionalnu mre?u ?upanijskih gospodarskih komora kao i u izravnom kontaktu s nositeljima projekata. Ukoliko ?elite da i Vaš projekt bude prikazan na ovim stranicama a zadovoljava zadane kriterije, kontaktirajte nas: investicije@www.taikochao.com.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站