Hrvatska gospodarska komora potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta ugovor za projekt HR.izvoz – s HGK do stranih tr?išta kojim se HGK dodjeljuje iznos od 7.511.916,80 kn nepovratnih sredstava za realizaciju ulaganja u taj projekt, i to u iznosu 100 posto prihvatljivih troškova. Projektna prijava prijavljena je na natje?aj Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku, koji je financiran iz OP Konkurentnost i kohezija.

Cilj je projekta HR.izvoz – s HGK do stranih tr?išta dodatno oja?ati prisutnost MSP-ova na inozemnim tr?ištima radi pove?anja izvoza hrvatskih proizvoda i usluga, ?ime ?e se unaprijediti konkurentnost hrvatskoga gospodarstva i osigurati gospodarski rast i razvoj. U ukupnom izvozu Hrvatske udio izvoza MSP-ova kre?e se oko 50 posto, s tim da je broj izvoznika MSP-ova mali, uzevši u obzir da MSP-ovi ?ine 99 posto ukupnog broja poduze?a u Hrvatskoj. Radi suo?avanja s izazovima internacionalizacije, HGK ?eli ponuditi rješenje na osnovne izazove koji se mogu podvesti pod pristup tr?ištu, pristup kupcu i pristup informaciji.

Osim MSP-ova koji ?e izravno biti uklju?eni u projektne aktivnosti, bilo sudjelovanjem na sajamskim izlo?bama, delegacijama, B2B susretima odnosno edukacijama, veliki broj poduze?a imat ?e pristup analizama koja ?e se tijekom projekta provesti te ?e se na taj na?in osigurati i odr?ivost samog projekta. Provedene edukacije omogu?it ?e širenje znanja i na druge zainteresirane poduzetnike, a prijenos iskustava poslovanja na novim tr?ištima iskoristit ?e se za dodatnu promociju i pomo? novim MSP-ovima koji tra?e nova tr?išta za plasman svojih proizvoda i usluga.

O?ekivani rezultati projekta su: 

  • Podizanje razine informiranosti MSP-ova o internacionalizaciji

  • Pove?anje izvoza hrvatskih proizvoda i usluga na tradicionalna izvozna tr?išta

  • Pove?anje broja izvoznika na tradicionalna izvozna tr?išta 

  • Ulazak hrvatskih MSP-ova na nova tr?išta koja ?e se u okviru projekta detektirati

  • Pove?anje broja MSP-ova u ukupnom izvozu Republike Hrvatske

  • Ja?anje kapaciteta HGK za pomo? MSP-ovima u internacionalizaciji poslovanja

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站