Vrijeme odr?avanja: 26.06.2016.

projekt HGK

Europska poduzetni?ka mre?a Hrvatske (EEN) je projekt kojeg sufinancira Europska komisija iz programa – CIP za konkurentnost i inovacije.

Hrvatska gospodarska komora je koordinator hrvatskog konzorcija, a ostali uklju?eni partneri su: Poslovno inovacijski centar Hrvatske BICRO, Hrvatski institut za tehnologiju HIT, Tehnološki park Vara?din, TERA TEHNOPOLIS iz Osijeka, Znanstveno tehnološki park - STePRi iz Rijeke i Ured za transfer tehnologije u Splitu – UTT.

Mre?a okuplja 98 konzorcija u 50 zemalja Unije i šire, a konzorcije sa?injavaju gospodarske komore, razvojne agencije, tehnološki parkovi, instituti, sveu?ilišta idr. Svi zajedno me?usobno su vrlo dobro umre?eni i povezani te poduzetnicima pru?aju vrlo specifi?ne usluge diljem navedenih zemalja.

Partnerske institucije imaju pristup širokom spektru informacija i kontakata te ?itav koncept mre?e funkcionira na principu „nema pogrešnih vrata“ ; na jednom mjestu poduzetnik dobiva sve potrebne informacije i znanja. Sve su usluge potpuno besplatne i dostupne u svakom trenutku.

Neke od usluga:

  • Pomo? pri uspostavi poslovnih veza s partnerima iz EU i šire
  • Informacije o EU programima koji su otvoreni za Hrvatsku
  • Pru?anje savjetodavnih usluga o pravima intelektualnog vlasništva
  • Organizacija edukativnih seminara, konferencija, radionica i info dana
  • Organizacija me?unarodnih poslovnih susreta
  • Poticanje MSP-a na uklju?ivanje u Okvirni program za istra?ivanje i razvoj
  • Pomo? u pronalasku projektnih partnera

Više informacija na http://www.een.hr/.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站