Vrijeme odr?avanja: 15.04.2020.

Poslovni forum odr?at ?e se na marginama sljede?eg sastanka šefova Vlada zemalja srednje i isto?ne Europe i Kine u Pekingu u travnju 2020.

Narodna Republika Kina ove je godine doma?in devetog sastanka šefova Vlada Kine i 17 zemalja srednje i isto?ne Europe – Kina + 17.

Summit predsjednika vlada odr?at ?e se sredinom travnja 2020. u Pekingu, a na marginama politi?kih sastanaka Ministarstvo trgovine Narodne Republike Kine (MOFCOM) u suradnji s drugim kineskim ministarstvima i Bank of China organizira 10. poslovni forum za poduzetnike iz Kine i 17 europskih zemalja – The 10th Business Forum of Central and Eastern European Countries & China koji ?e se odr?ati u srijedu, 15. travnja 2020. u Pekingu na nekoliko lokacija. To?ne lokacije doga?anja bit ?e objavljene ubrzo.

Poslovni forum sastojat ?e se od ceremonije otvaranja te ?etiriju paralelnih tematskih foruma. Tijekom otvorenja i pojedinih panel-rasprava okupljenima ?e se obratiti visoki dr?avni du?nosnici Kine i 17 zemalja te ?e se na panelima raspravljati o temama trgovinske i investicijske suradnje, financijske suradnje, suradnje u podru?ju znanstvenih i tehnoloških inovacija te suradnje malih i srednjih poduze?a. Nacrt programa doga?anja mo?ete preuzeti u prate?im dokumentima.

Radni jezici ?e biti kineski i engleski uz simultani prijevod.

Prijave za sudjelovanje na 10. poslovnom forumu Kine i 17 zemalja srednje i isto?ne Europe provodit ?e se putem slu?bene kineske stranice koja ?e, prema posljednjim informacijama, biti otvorena sredinom velja?e. Prijave za sudjelovanje bit ?e otvorene do 10. o?ujka.

Tijekom foruma odr?at ?e se i individualni poslovni razgovori kineskih i europskih tvrtki u organizaciji Bank of Chinana o suradnji malih i srednjih poduze?a. Pozivno pismo Bank of China s više detalja o doga?anju i mogu?nostima sufinanciranja sudjelovanja mo?ete preuzeti u prate?im dokumentima.

Molimo sve zainteresirane za sudjelovanje na poslovnom forumu i B2B sastancima u organizaciji Bank of China da interes iska?u popunjavanjem obrasca u nastavku teksta kako bismo sve zainteresirane pravovremeno mogli obavijestiti o svim potrebnim koracima u slu?benoj prijavi za sudjelovanje (uklju?uju?i i proces prijave za izradu vize za Kinu) kad primimo te informacije od Veleposlanstva Kine u Zagrebu.

Nakon prijave, za B2B razgovore u organizaciji Bank of China, predstavnici banke ?e vam se izravno javiti radi dostave odre?enih podataka.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站