Vrijeme odr?avanja: 20.02.2020. - 22.02.2020.

Hrvatska gospodarska komora organizira odlazak na gospodarske susrete u sklopu sajma inovacija i tehnologije MTE 2020 koji se odr?ava od 20. do 22. velja?e 2020. godine u Kuala Lumpuru, Malezija. Gospodarska delegacija namijenjena je poslovnom povezivanju poduze?a koja imaju inovativne proizvode iz  razli?itih tehnoloških podru?ja i industrija. Sudionici ?e imati priliku susresti se s tvrtkama i organizacijama iz više od 50 zemalja svijeta.

Primarni cilj odlaska na gospodarske susrete je pru?iti hrvatskim inovativnim tvrtkama mogu?nost poslovnih (B2B) razgovora u skladu s unaprijed definiranim kriterijima kao i  pristup investitorima za komercijalizaciju inovacija. MTE 2020 predstavlja mjesto gdje se inovatorima pru?a vidljivost i obilje tr?išnih prilika za komercijalizaciju inovacije, a ujedno je i mjesto susreta poslovnih i istra?iva?kih organizacija kako bi izlo?ili svoje najnovije izume te provjerili što konkurenti rade u razli?itim industrijama.

Sudjelovanje na gospodarskim susretima omogu?ava Vam da:

  • saznate najnovije informacije o globalnim trendovima i inovacijama
  • promovirate svoje proizvode, znanje i tehnologiju
  • prona?ete rješenja za vaše podru?je djelovanja
  • prona?ete nove klijente i stvorite nove suradnje s poslovnim partnerima

Hrvatska gospodarska komora sufinancira 50% troškova prijevoza, smještaja i cijene ulaznice na MTE 2020 te organizaciju B2B sastanaka.

Ovim putem pozivamo vas da iska?ete interes za sudjelovanje i to ako zadovoljavate sljede?e kriterije:

  • inovacija mora biti nagra?ena na doma?im i / ili me?unarodnim izlo?bama inovacija
  • inovacija mora biti zašti?ena ili trenutno u postupku zašti?ivanja jednim od oblika intelektualnog vlasništva: patentom, ?igom ili oblikom
  • poduzetnik je ve? ostvario prihod od inovacije ili proizvoda u koji je inovacija ugra?ena, a inovacija je proizvedena u Hrvatskoj
  • inovacija mora biti razvijena do razine gotovoga novog proizvoda, spremna za komercijalizaciju; prednost imaju proizvodi u serijskoj proizvodnji
  • inovator mora uz prijavu na natje?aj dostaviti poslovnu ponudu i sliku inovacije

Ljubazno vas molimo da popunite prijavni obrazac do 12. prosinca 2019. godine.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站