Vrijeme odr?avanja: 19.02.2020. - 23.02.2020.

Tvrtka ADONIS –Tuyp u suradnji s Udru?enjem grafi?ko-prera?iva?ke industrije HGK poziva vas da posjetite Me?unarodni sajam uredskog materijala i knji?ara – Istanbul Stationary Office 2020.

Sajam se odr?ava od 19. do 23. velja?e u Istanbulu.

Organizatori pokrivaju troškove smještaja s doru?kom za dvije no?i, ulazak na sajam te transfer od hotela do sajma. Posjetitelj ima obavezu platiti samo svoje putne troškove.

Na sljede?em linku mo?ete prona?i više informacija o sajmu.  

Na raspolaganju smo vam za sva dodatna pitanja.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站