Vrijeme odr?avanja: 24.06.2016.

Vlada Republike Hrvatske pokrenula je projekt Hrvatsko gospodarstvo i NATO, a mi vas pozivamo da provjerite mogu?nosti graditeljstva vezane uz suradnju unutar Sjeveroatlanskog saveza

Objavljeno: 07. 01. 2016. , A?urirano: 26. 06. 2016.

Poziv Potpredsjednice HGK za graditeljstvo, promet i veze, gospo?e Mirjane ?agalj tvrtkama ?lanicama Sektora za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo:

Hrvatsko gospodarstvo,  temeljem ?lanstva u NATO-u, ima otvorena vrata u  svijet  poslovanja i  tr?išnog natjecanja s najboljima. Vlada Republike Hrvatske pokrenula je projekt “Hrvatsko gospodarstvo i NATO”. Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske kao nositelj Projekta usko sura?uje s Ministarstvom obrane, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Misijom RH pri NATO-u te s Uredom Vije?a za nacionalnu sigurnost i Hrvatskom gospodarskom komorom.

Hrvatska gospodarska komora smatra svojom obvezom informirati poduzetnike o svim poslovnim mogu?nostima pa tako i o onima koje mu pru?a ?lanstvo u NATO-u. Stoga Vas pozivamo da koristite sve informacije i kontakte koje Vam pru?a HGK na internetskoj poveznici http://www.natonatjecaji.hr/ kako biste se što jednostavnije i na vrijeme upoznali s mogu?nostima vezanim uz poslovanje s NATO savezom. Naša je preporuka da prou?ite mogu?nosti koje Vam daje rubrika POSLOVNE MOGU?NOSTI te da redovno pratite informacije na ovoj i na ostalim web podstranicama ?iji se poveznice nalaze na spomenutoj stranici.

Ukoliko ste zainteresirani, pozivamo Vas da prijavite svoju e-mail adresu na koju ?elite primati informacije u rubriku PREDBILJE?ITE SE, kako bi Vam informacija pristigla na vrijeme. Prijava je potrebna, jer se pozivi za sudjelovanje u javnom nadmetanju kojeg raspisuje NATO dostavljaju na korištenje u slu?bene svrhe i jer se ne objavljuju javno. Pristup podacima ove vrste omogu?it ?e se samo onim tvrtkama koje se upišu u Registar gospodarskih subjekata zainteresiranih za sudjelovanje u NATO natje?ajima. Upis u Registar provodi se na temelju zahtjeva gospodarskog subjekta dostavljenog na odgovaraju?em obrascu (Obrazac zahtjeva za upis u Registar).

Za sva dodatna pitanja, kao i informacije o postupku upisa u Registar, obratite se direktno pitanjem ili pak na adresu:

Hrvatska gospodarska komora, Centar za offset, NATO i investicije:

Tel. (01) 46 06 701, 46 06 705, fax. (01) 46 06 737, e-mail:nato@www.taikochao.com

Tako?er, za one tvrtke koje to još nisu u?inile, isti?emo kako je za pojedine natje?aje koje raspisuju sastavnice NATO potrebno ishoditi odre?ene dokumente koje izdaje Ministarstvo gospodarstva. Navedeno se odnosi na Potvrdu o prikladnosti (Declaration of eligibility) i Sigurnosni certifikat (Security clearance). Napominjemo da, za razliku od nadle?nih institucija u drugim dr?avama ?lanicama EU, pomo? pri provedbi ove procedure Hrvatska gospodarska komora za svoje ?lanice za sada radi besplatno.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站