Vrijeme odr?avanja: 27.01.2020. - 31.01.2020.

Sajam graditeljstva DACH+HOLZ 2020 u Stuttgartu

Objavljeno: 31. 01. 2020. , A?urirano: 31. 01. 2020.

Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo HGK organizirao je posjet hrvatskih tvrtki jednom od najve?ih i najposje?enijih sajmova graditeljstva u Europi Dach+Holz u Stuttgartu.

Na sajmu koji se odr?ava od 27. do 31. sije?nja izla?e više od 500 tvrtki na 45.000 ?etvornih metara a o?ekuje se oko 50.000 posjetitelja.

U izaslanstvu HGK na sajmu sudjeluje 16 hrvatskih tvrtki s podru?ja graditeljstva i arhitekture: Stina Šibenik d.o.o., ?oli? d.o.o., Safund?i? elektrika i gra?enje d.o.o., Stas d.o.o., Sunce projekt d.o.o., Tecno domus j.d.o.o., Za-grad-rad d.o.o., BAB d.o.o., Jadrankamen Kaštela d.o.o., Temporar d.o.o., Lizat d.o.o., Ort projekt d.o.o., Ergovi? gra?enje d.o.o., Runit d.o.o., Limmont d.o.o. i Expert d.o.o.

Dach&Holz, 860x550.jpg
Predstavnici delegacije kod štanda tvrtke Lima d.o.o.; Izvor: HGK.


Delegaciju Hrvatske gospodarske komore ugostio je predsjednik Uprave sajma DACH+HOLZ Dieter Dohr te je uo?i njihova posjeta sajmu tvrtkama najavio program i sajamske aktivnosti te im je zahvalio na dolasku. Ovogodišnji DACH+HOLZ stavlja posebne naglaske na trendove u drvenoj gradnji visokih gra?evina. Posebno su zastupljeni alati i strojevi za obradu drvnih i metalnih konstrukcija, a pa?nju privla?e i specijalizirani doga?aji za arhitekte i dizajnere.

Od hrvatskih tvrtki Lima d.o.o. (proizvodnja strojeva za obradu lima) iz Kamanja (Karlova?ka ?upanija) izla?e na sajmu DACH+HOLZ 2020. Predstavnici delegacije i HGK posjetili su štand tvrtke Lima d.o.o. Predstavnici tvrtke zadovoljni su ostvarenim rezultatima prva tri dana sajma. Ostle ?lanice, sudionice izaslanstva ve? su prvog dana posjeta sajmu ostvarile mnogo poslovnih kontakata sa stranim partnerima.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站