Vrijeme odr?avanja: 24.06.2016.

Sustavna i kontinuirana izobrazba gra?evinskih radnika, obrtnika i poduzetnika za energetski efikasnu gradnju

Objavljeno: 01. 01. 2015. , A?urirano: 26. 06. 2016.

 
Ciljevi projekta

Pojednostavljeno, cilj projekta je razviti potrbne korake za akciju nadogradnje postoje?eg znanja i vještina radnika u graditeljstvu i gra?evinskom sektoru, kako bi se mogli prilagoditi novim standardima i zahtjevima uskla?enima s ciljevima energetske u?inkovitosti. Obrazovanje treba biti sustavno, s uspostavljenim standardima kvalitete i temeljeno na osnovnim procjenama o trenutnom znanju i vještinama.

Projekt Croskills

Radi uspostave sustavne i kontinuirane izobrazbe gra?evinskih radnika, obrtnika i poduzetnika za energetski efikasnu gradnju, na Gra?evinskom fakultetu u Zagrebu je, na poticaj Ministarstva graditeljstva i prostornog ure?enja, pokrenut projekt CROskills (Build Up Skills Croatia) u okviru programa CIP Inteligent Energy Europe.

Partneri Fakultetu i Ministarstvu u projektu CROskills su i Arhitektonski fakultet u Zagrebu, Regionalni centar zaštite okoliša Hrvatska, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtni?ka komora, Graditeljska škola ?akovec, Knauf Insulation d.o.o. i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP Hrvatska), a potporu projektu dalo je i pet ministarstava: Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo graditeljstva i prostornog ure?enja, kao i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, udruge, strukovne komore, privatne tvrtke te Sindikat graditeljstva Hrvatske. EU danas prednja?i u energetski u?inkovitoj obnovi i gradnji novih zgrada, a za takvu vrstu gradnje, koja štedi energiju i ?uva okoliš, sve više je zainteresirana i hrvatska dr?ava, odnosno gra?evinski sektor što zahtijeva ve?i broj stru?no osposobljenih radnika, obrtnika i poduzetnika.

Projekt je zamišljen u dvije faze: u prvoj fazi napravit ?e se status quo analiza, definirati trenutna nacionalna kvalifikacijska platforma i nacionalna strategija, dok ?e se u drugoj fazi definirati plan i program izobrazbe i uspostaviti sustavna i kontinuirana izobrazba za gra?evinske radnike. Kroz projekt bi se trebao pove?ati broj stru?no osposobljenih radnika na tr?ištu odnosno stvoriti obrtnike i poduzetnike koji posjeduju dovoljno znanje ili su specijalizirani za gradnju nisko-energetskih, pasivnih i gotovo nultih energetskih zgrada kako bi time jam?ili kvalitetnu izvedbu zgrada. Kreirat ?e se mjere, pravilnici i preporuke kojima bi se stvorili preduvjeti za vrednovanje kvalificirane radne snage na tr?ištu.

 Za više informacija posjetite sljede?e web stranice: http://www.croskills.hr/

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站