"U tjednu od 12. do 16. o?ujka HGK je organizirala edukacije za u?enike srednjih škola u šest ?upanijskih komora – Slavonski Brod, Osijek, Sisak, Karlovac, Zadar i Rijeka – i stru?no predavanje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na kojem je sudjelovalo više od 600 u?enika, nastavnika i studenata", istaknula je Vanja Dominovi?, pomo?nica direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize, povodom obilje?avanja Svjetskog i Europskog tjedna novca 2018.

Izvor: HGK; Snimio: Marin Marinovi?

Ucenici u ZK Sisak 14032018 800x450.jpg

Predavanje o financijskoj pismenosti u ?upanijskoj komori Sisak; Izvor: HGK

Na edukacijama je bilo govora o zna?aju financijske pismenosti i ulozi regulatorne agencije Hanfe, o bankarstvu i upravljanju osobnim financijama, osiguranju te investicijskim fondovima. Izme?u ostaloga, istaknuta je va?nost financijske edukacije i osobne financijske odgovornosti pojedinca, a poseban naglasak bio je na mogu?im rizicima i potrebi informiranja prije donošenja svake financijske odluke. U?enici srednjih škola dobili su prigodnu informativnu brošuru o financijskoj pismenosti koja je tiskana za potrebe ovog projekta.

Srednjoskolci u ZK Osijek 13032018 800x450..jpg

Edukacija u ?upanijskoj komori Osijek o financijskoj pismenosti za srednjoškolce; Izvor: HGK

HGK tradicionalno obilje?ava Svjetski i Europski tjedan novca, Svjetski dan investicijskih fondova te Svjetski dan štednje, putem niza edukativno-informativnih aktivnosti usmjerenih na studente, u?enike srednjih škola i gra?ane širom Hrvatske.

Ekonomski fakultet Zagreb 14032018 800x449.jpg

Publika stru?nog predavanja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu; Izvor: HGK

"Posebice isti?emo pilot-projekt 'Više znamo, bolje razumijemo' koji se provodi drugu godinu za redom, u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje Grada Zagreba, Ministarstvom financija, Hanfom i ?lanicama Udru?enja financijskih institucija te uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a kojim su obuhva?eni u?enici i nastavnici u zagreba?kim srednjim školama," napominje Dominovi?.

Okrugli stol u HGK 15032018 800x450..jpg

Okrugli stolu u HGK – Financijska pismenost mladih; Izvor: HGK

Na Okruglom stolu odr?anom u HGK 15. o?ujka Financijska pismenost mladih, iznesena su iskustva sudionika u provedbi aktivnosti na podru?ju financijske pismenosti, uz isticanje potrebe za nastavkom uspješne suradnje na provo?enju edukacijskih aktivnosti radi podizanja financijske pismenosti gra?ana, a posebice mladih.

Hrvatska gospodarska komora u suradnji s institucionalnim partnerima i ?lanicama udru?enja financijskih institucija tijekom cijele godine provodi razli?ite aktivnosti usmjerene podizanju financijske pismenosti gra?ana i poslovnih subjekata.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站