Hrvatska gospodarska komora i Udru?enje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK ?etvrtu godinu zaredom obilje?avaju Svjetski dan investicijskih fondova organizacijom edukativno-informativnih doga?anja. U sklopu ovogodišnjih aktivnosti gra?ani Zagreba na Infopultu HGK na Cvjetnom trgu mogli su se pobli?e upoznati s investicijskim fondovima, posebice na?inom na koji funkcioniraju, zašto ulagati u njih, koje su vrste investicijskih fondova, koji su izvori informacija te što bi trebalo znati prije po?etka ulaganja. 

Dio je to šire kampanje pribli?avanja investicijskih fondova gra?anima i poslovnim subjektima, ?ime se pridonosi pove?anju op?e razine financijske pismenosti u društvu. Uz nedavno odr?anu dodjelu nagrada Top of the Funds za najbolje otvorene investicijske fondove s javnom ponudom i najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima u 2017. godini, HGK i Udru?enje odr?avaju i predavanja na pet fakulteta u Zagrebu, Osijeku i Rijeci te provode medijsku kampanju za informiranje šire javnosti o radu i va?nosti fondova.

Ina?e, Svjetski dan investicijskih fondova obilje?ava se na datum ro?enja Abrahama van Ketwicha (19. travnja 1743.) koji se smatra ocem investicijskih fondova jer je 1774. godine osnovao prvi fond nazvan Eendragt maakt Magt (nizozemski: Zajednica je snaga).

Skupna2 800x460.JPG

Gra?ani su se mogli pobli?e upoznati s investicijskim fondovima; Izvor: HGK

Prvi investicijski fond kod nas osnovan je 1998. godine. Stoga se ove godine obilje?ava 20 godina fondovske industrije u Hrvatskoj. Krajem prošle godine na našem je tr?ištu bilo 95 otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS fondovi) s imovinom od 18,5 milijardi kuna. Više od 220.000 hrvatskih gra?ana ula?e u fondove, što je porast od šest posto u odnosu na prethodnu godinu, a njihovo prosje?no ulaganje iznosi više od 46.000 kuna.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站