Hrvatska gospodarska komora i Udru?enje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK i ove godine su organizirali edukativno-informativna doga?anja povodom Svjetskog dana investicijskih fondova, koji se obilje?ava 19. travnja.

Navedena aktivnost dio je Akcijskog plana unaprje?enja financijske pismenosti potroša?a za 2017. godinu, koji se donosi svake godine temeljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potroša?a za razdoblje od 2015. do 2020. godine koji je donijela Vlada RH.

Edukativno-informativna doga?anja provode su se u cilju populariziranja i pribli?avanja investicijskih fondova gra?anima. Time se Hrvatska pridru?ila drugim zemljama koje obilje?avanju Svjetski dan investicijskih fondova (Njema?ka, Austrija i dr.)

I ove godine tiskana je a?urirana brošura s osnovnim informacijama o investicijskim fondovima. Istu mo?ete preuzeti ovdje.

Doga?anja:

 • Središnje doga?anje bilo je na zagreba?kom Cvjetnom trgu 19. travnja 2017. od 9,00 do 15,00 sati. Na Info-pultu, pod motom „Nau?i, ulo?i, umno?i“ predstavnici Udru?enja i HGK gra?anima su pru?ali informacije o investicijskim fondovima uz prigodni program.

Izvor: HGK; Snimio: Marin Marinovi?

 • Dodjela nagrada Udru?enja „TOP OF THE FUNDS“ za najbolje otvorene investicijske fondove s javnom ponudom i najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima u 2016. godini odr?ana je 20. travnja 2017. godine, u Središnjici HGK, Rooseveltov trg 2, u Zagrebu. Udru?enje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK, temeljem vlastitih Kriterija za dodjelu nagrada, dodjeljuje godišnje nagrade najboljim investicijskim fondovima i najboljem društvu za upravljanje investicijskim fondovima ve? du?i niz godina.
 • Dobitnici nagrada za 2016. godinu u pojedinoj kategoriji: 
 • Najbolji eurski nov?ani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
  • PBZ EURO NOV?ANI FOND kojim upravlja PBZ Invest d.o.o.
 • Najbolji kunski nov?ani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
  • AUCTOR CASH kojim upravlja Auctor Invest d.o.o.
 • Najbolji obvezni?ki otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
  • PBZ BOND FOND kojim upravlja  PBZ Invest d.o.o.
 • Najbolji mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
  • HPB GLOBAL kojim upravlja HPB Invest d.o.o.
 • Najbolji dioni?ki otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
  • ERSTE ADRIATIC EQUITY kojim upravlja Erste Asset Management d.o.o.
 • Najbolji posebni  otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
  • RAIFFEISEN DYNAMIC kojim upravlja Raiffeisen Invest d.o.o.
 • Najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima
  • ERSTE ASSET MANAGEMENT d.o.o. kojim upravlja Erste Asset Management d.o.o.

Izvor: HGK; Snimio: Marin Marinovi?

Više informacija s doga?anja mo?ete prona?i ovdje

 • Predavanja za studente na zagreba?kim fakultetima

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站