Ve? drugu godinu za redom Hrvatska gospodarska komora i Udru?enje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK organizirali su razli?ita edukativno-informativna doga?anja u razdoblju od 16. do 22. travnja 2016. povodom Svjetskog dana investicijskih fondova koji se obilje?ava 19. travnja i kao doprinos financijskoj pismenosti potroša?a temeljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potroša?a za razdoblje od 2015. do 2020. godine koji je donijela Vlada RH.

Edukativno-informativna doga?anja provode  se u cilju populariziranja i pribli?avanja investicijskih fondova gospodarstvenicima i gra?anima. Time se Hrvatska pridru?ila drugim zemljama koje obilje?avanju Svjetski dan investicijskih fondova (Njema?ka, Austrija i dr.)

Povodom navedenog doga?anja tiskana je i brošura s osnovnim informacijama o investicijskim fondovima. Istu mo?ete preuzeti ovdje.

 

U tjednu od 16. do 22. travnja  2016. provedene su sljede?e aktivnosti:

 Info pult na Cvjetnom trgu

16. travnja 2016. na Cvjetnom trgu u Zagrebu postavljen je Info-pult na kojem su predstavnici Udru?enja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK i zaposlenici HGK gra?anima pru?ali informacije o investicijskim fondovima uz prigodan program.

 Izvor: HGK; Snimio: Marin Marinovi?

 

Dodjela nagrada TOP OF THE FUNDS 

19. travnja 2016. u Vije?nici HGK - Rooseveltov trg odr?ana je godišnja dodjela nagrada TOP OF THE FUNDS Udru?enja društava za upravljanje investicijskim fondovima  za najbolje otvorene investicijske fondove s javnom ponudom i najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima u 2015. godini.

 

 

Izvor: HGK; Snimio: Marin Marinovi? 

 

Predavanje na Ekonomskom fakultetu

21. travnja 2016. odr?ano je predavanje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu investicijskih fondova

Izvor: HGK; Snimio: Marin Marinovi?

 

 

Predavanje na Fakultetu elektrotehnike i ra?unarstva u Zagrebu

22. travnja 2016. predavanje na Fakultetu elektrotehnike i ra?unarstva u Zagrebu na temu investicijskih fondova

 

 

Izvor: HGK; Snimio: Marin Marinovi?.

Predavanje na prirodoslovno-matemati?kom fakultetu u Zagrebu

9. svibnja 2016. predavanje na Prirodoslovno-matemati?kom fakultetu u Zagrebu na temu investicijskih fondova

 

 

 

 Izvor: HGK; Snimio: Marin Marinovi?

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站