Hrvatska gospodarska komora je u suradnji s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga i Zagreba?kom burzom tijekom 2015. organizirala niz Seminara namijenjenih malim i srednjim poduzetnicima s ciljem informiranja i educiranja navedene skupine o tr?ištu kapitala i mogu?nostima financiranja putem tr?išta kapitala u Hrvatskoj.

Me?u ostalim pokrivene su sljede?e teme:

  • kako razvijati i unaprijediti svoje poslovanje putem tr?išta kapitala,
  • koje su prednosti tr?išta kapitala za poduzetnike,
  • koje vrste partnera mo?ete dobiti na tr?ištu kapitala,
  • koje su razlike izme?u financiranja putem tr?išta kapitala i putem EU fondova...
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站