Financijska pismenost gra?ana svih dobnih skupina sve se više prepoznaje kao kombinacija znanja, vještina i stajališta potrebnih za donošenje svakodnevnih financijskih odluka s kojima smo suo?eni u svim segmentima ?ivota.

Prepoznavši zna?aj financijske pismenosti, HGK je u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba i podršku Ministarstva financija i HANFA-e pokrenula projekt Više znamo, bolje razumijemo za u?enike i nastavnike srednjih škola u Zagrebu. Predavanja za u?enike i nastavnike radi upoznavanja s va?noš?u financijske pismenosti te stjecanja znanja i vještina potrebnih za uspješno upravljanje osobnim financijama odr?ali su predava?i iz Udru?enja financijskih institucija HGK, HANFA-e i MIFINA-e.

Za potrebe projekta izra?ena je i prigodna brošura sa svim informacijama i pojmovima povezanima s financijskom pismenosti, a mo?ete ju prona?i u rubrici Prilo?eni dokumenti.

Evaluacija pilot-projekta Više znamo, bolje razumijemo odr?ana je na okruglom stolu, koji je organiziraran u HGK 31. o?ujka 2107. godine u okviru Svjetskog/Europskog tjedna novca. 

Promo spot Financijska pismenost HGK

Pilot projekt Više znamo, bolje razumijemo

20. velja?e 2017. - Trgova?ka škola Zagreb (Prvi dio)

Predavanje za u?enike su odr?ali Ivan Mu?njak iz HANFA-e, Tomislav Juri? iz OTP banke te Dalibor Sini? iz GRAWE Hrvatska. Nakon predavanja za u?enike uslijedilo je predavanje za profesore, koje je pored navednih odr?ao Ozren Iljadica iz Erste Asset Managementa

6.3.2017. -  Trgova?ka škola Zagreb (Drugi dio)

Predavanje za u?enike su odr?ali Marko Bogdan iz Intercapital Asset Managementa - ICAM d.o.o., Dijana Boj?eta - Markoja iz Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravaju?ih društava i Toni Buri? iz Zagreba?ke burze

Trgova?ka škola ; Izvor: HGK; Snimio: Marin Marinovi?.

22. velja?e 2017. - XVIII. gimnazija 

Predavanje za u?enike su odr?ali Ivan Mu?njak iz HANFA-e, Jelena Maleš ?ekanovi? iz HPB banke te Izidora Buni? Rostohar i UNIQA osiguranja. Nakon predavanja za u?enike uslijedilo je predavanje za profesore, koje su pored navednih odr?ale Nikolina Luka?in i Danijela Smiljan iz PBZ Investa 

3. o?ujka 2017. - XVIII. gimnazija 

Predavanje za u?enike su odr?ali Ivo Medak iz Platinum Investa, Dijana Boj?eta - Markoja iz Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravaju?ih društava i Melita Mar?eta iz Zagreba?ke burze 

 

XVIII gimnazija; Izvor: HGK; Snimio: Marin Marinovi?.

1.3.2017. - IV. Gimnazija (Prvi dio)

Predavanje za u?enike su odr?ali Ivan Mu?njak iz HANFA-e, Goranka Kljai? iz ERSTE & Steiermärkische banke te Vlatka Trogrli? iz Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Usporedno je odr?ano i predavanje za profesore, koje su odr?ali Petra Šuber iz ERSTE & Steiermärkische banke, ?eljko Vukovi? iz Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. i Sonja Cesar iz ZB Investa. 

7.3.2017.  -  IV. Gimnazija (Drugi dio)

Predavanje za u?enike su odr?ali Ladislava ?elar iz Ministarstva financija, Maja Gali? - Šitum iz Erste Asset Managementa, Dijana Bor?eta - Markoja iz Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravaju?ih društava i Toni Buri? iz Zagreba?ke burze

IV. Gimnazija; Izvor: HGK; Snimio: Marin Marinovi?.

3.3.2017. - Hotelijersko - turisti?ka škola (Prvi dio)

Predavanje su odr?ali Toni Lukši? iz HANFA-e, Denis Lovri? iz Splitske banke d. d., Miljenko Uzelac iz Croatia osiguranja d.d. te Marko Bogdan iz Intercapital Asset Managementa - ICAM d.o.o.,

14.3.2017.  -  Hotelijersko - turisti?ka škola (Drugi dio)

Predavanje su odr?ali Danijel ?ajkovac iz Ministarstva financija, Vladimir Peri? iz Raiffeisen Investa, Dijana Bor?eta - Markoja iz Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravaju?ih društava te Toni Buri? iz Zagreba?ke burze

 

Hotelijersko turisti?ka škola Zagreb; Izvor: HGK; Snimio: Marin Marinovi?

8.3.2017. - Industrijsko strojarska škola (Prvi dio)

Predavanje za u?enike su odr?ali Ivan Mu?njak iz HANFA-e, Iva Krhlanko-Cvetko iz Addiko banke te Ana - Marija Mazgar iz Wüstenrot ?ivotnog oisguranja. Nakon predavanja za u?enike uslijedilo je predavanje za profesore, koje je pored navednih odr?ao i Neven Vidakovi? iz Platinum Investa.

15.3.2017. - Industrijsko strojarska škola (Drugi dio)

Predavanje za u?enike su odr?ali Ladislava ?elar iz Ministarstva financija, Miroslav Maleti? i Ivana Mati? iz PBZ Investa, Dijana Bor?eta - Markoja iz Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravaju?ih društava te Toni Buri? iz Zagreba?ke burze

 

Industrijsko - strojarska škola Zagreb; Izvor: HGK; Snimio: Marin Marinovi?

HGK ?e tako?er organizirati tematske radionice i stru?na predavanja za u?enike i studente u razli?itim gradovima Hrvatske, nastoje?i im tako pribli?iti i objasniti neke osnovne pojmove i ukupan zna?aj financijskih institucija i njihovu poziciju.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站