Financijska pismenost gra?ana svih dobnih skupina sve se više prepoznaje kao kombinacija znanja, vještina i stajališta potrebnih za donošenje svakodnevnih financijskih odluka s kojima smo suo?eni u svim segmentima ?ivota.

Prepoznavši zna?aj financijske pismenosti, HGK je, u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba i uz potporu Ministarstva financija i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), pokrenula pilot-projekt Više znamo, bolje razumijemo za u?enike i nastavnike srednjih škola u Zagrebu. Predavanja za u?enike i nastavnike s ciljem upoznavanja s va?noš?u financijske pismenosti te stjecanja znanja i vještina potrebnih za uspješno upravljanje osobnim financijama odr?ali su predava?i iz Udru?enja financijskih institucija HGK, Hanfe i Ministarstva financija.

Za potrebe projekta izra?ena je i prigodna brošura, sa svim informacijama i pojmovima u vezi s financijskom pismenoš?u, a koju mo?ete prona?i u rubrici Prate?i dokumenti na ovoj stranici.

Evaluacija pilot-projekta Više znamo bolje razumijemo odr?ana je na Okruglom stolu, koji je organiziraran u HGK 31. o?ujka 2017. godine, a u okviru Svjetskog i Europskog tjedna novca. 

Promo-spot Financijska pismenost HGK

Pilot projekt Više znamo, bolje razumijemo

20. velja?e 2017. - Trgova?ka škola Zagreb (Prvi dio)

Predavanje za u?enike su odr?ali Ivan Mu?njak iz HANFA-e, Tomislav Juri? iz OTP banke te Dalibor Sini? iz GRAWE Hrvatska. Nakon predavanja za u?enike uslijedilo je predavanje za profesore, koje je pored navednih odr?ao Ozren Iljadica iz Erste Asset Managementa

6. o?ujka 2017. -  Trgova?ka škola Zagreb (Drugi dio)

Predavanje za u?enike su odr?ali Marko Bogdan iz Intercapital Asset Managementa - ICAM d.o.o., Dijana Boj?eta Markoja iz Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravaju?ih društava i Toni Buri? iz Zagreba?ke burze

Trgova?ka škola; Izvor: HGK.

22. velja?e 2017. - XVIII. gimnazija 

Predavanje za u?enike su odr?ali Ivan Mu?njak iz HANFA-e, Jelena Maleš ?ekanovi? iz HPB banke te Izidora Buni? Rostohar i UNIQA osiguranja. Nakon predavanja za u?enike uslijedilo je predavanje za profesore, koje su pored navednih odr?ale Nikolina Luka?in i Danijela Smiljan iz PBZ Investa 

3. o?ujka 2017. - XVIII. gimnazija 

Predavanje za u?enike su odr?ali Ivo Medak iz Platinum Investa, Dijana Boj?eta Markoja iz Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravaju?ih društava i Melita Mar?eta iz Zagreba?ke burze 

 

XVIII gimnazija; Izvor: HGK.

1. o?ujka 2017. - IV. Gimnazija (Prvi dio)

Predavanje za u?enike su odr?ali Ivan Mu?njak iz HANFA-e, Goranka Kljai? iz Erste & Steiermärkische banke te Vlatka Trogrli? iz Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Usporedno je odr?ano i predavanje za profesore, koje su odr?ali Petra Šuber iz Erste & Steiermärkische banke, ?eljko Vukovi? iz Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. i Sonja Cesar iz ZB Investa. 

7. o?ujka 2017. -  IV. Gimnazija (Drugi dio)

Predavanje za u?enike su odr?ali Ladislava ?elar iz Ministarstva financija, Maja Gali? Šitum iz Erste Asset Managementa, Dijana Bor?eta Markoja iz Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravaju?ih društava i Toni Buri? iz Zagreba?ke burze

IV. Gimnazija; Izvor: HGK.

3. o?ujka 2017. - Hotelijersko - turisti?ka škola (Prvi dio)

Predavanje su odr?ali Toni Lukši? iz HANFA-e, Denis Lovri? iz Splitske banke d. d., Miljenko Uzelac iz Croatia osiguranja d.d. te Marko Bogdan iz Intercapital Asset Managementa - ICAM d.o.o.,

14. o?ujka 2017.  -  Hotelijersko - turisti?ka škola (Drugi dio)

Predavanje su odr?ali Danijel ?ajkovac iz Ministarstva financija, Vladimir Peri? iz Raiffeisen Investa, Dijana Bor?eta Markoja iz Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravaju?ih društava te Toni Buri? iz Zagreba?ke burze

 

Hotelijersko turisti?ka škola Zagreb; Izvor: HGK.

8. o?ujka 2017. - Industrijsko strojarska škola (Prvi dio)

Predavanje za u?enike su odr?ali Ivan Mu?njak iz HANFA-e, Iva Krhlanko Cvetko iz Addiko banke te Ana-Marija Mazgar iz Wüstenrot ?ivotnog oisguranja. Nakon predavanja za u?enike uslijedilo je predavanje za profesore, koje je pored navednih odr?ao i Neven Vidakovi? iz Platinum Investa.

15. o?ujka 2017. - Industrijsko strojarska škola (Drugi dio)

Predavanje za u?enike su odr?ali Ladislava ?elar iz Ministarstva financija, Miroslav Maleti? i Ivana Mati? iz PBZ Investa, Dijana Bor?eta Markoja iz Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravaju?ih društava te Toni Buri? iz Zagreba?ke burze

 

Industrijsko - strojarska škola Zagreb; Izvor: HGK.

HGK ?e tako?er organizirati tematske radionice i stru?na predavanja za u?enike i studente u razli?itim gradovima Hrvatske, nastoje?i im tako pribli?iti i objasniti neke osnovne pojmove i ukupan zna?aj financijskih institucija i njihovu poziciju.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站