Strukovna grupa metaloprera?iva?a Sisa?ko-moslava?ke ?upanije ?K Sisak i Zajednica za razvoj ljudskih potencijala pri HGK pokre?u projekt Metalci su (opet) IN s ciljem promocije metaloprera?iva?a i metaloprera?iva?kih zanimanja u?enicima osnovnih škola, ali i široj javnosti, promicanja tih zanimanja i mijenjanja percepcije o njima kao nedovoljno vrijednima i tra?enima na tr?ištu rada.

Ciljana skupina su mladi – u?enici viših razreda osnovnih škola koji ?e se uskoro morati odlu?iti za izbor ?ivotnog zanimanja.  Ovim putem, upoznati ?e ih se s potencijalnim poslodavcima koji ?e ih ujedno usmjeriti na koji na?in da se pripremaju za skoro zaposlenje te im istaknuti koje vještine, znanja i karakteristike oni tra?e od posloprimaca.

Mladima ?e se zanimanja u metaloprera?iva?koj industriji pribli?iti slijede?im aktivnostima:

 • Izlo?ba fotografija u ?K Sisak – metaloprera?iva?ka industrija kroz njene ljude (listopad 2016.) –, izlo?ba ?e biti postavljena u Poslovnom klubu ?K Sisak te ?e predstavljati po?etak projektnih aktivnosti projekta. Na otvorenje izlo?be biti ?e pozvani predstavnici tvrtki, ravnatelji osnovnih i srednjih škola, mediji i ostala zainteresirana javnost. Tijekom godine, organizirati ?e se posjeti u?enika izlo?bi  i dru?enje s predstavnicima poslodavaca i u?itelja/odgojitelja tehni?kih školi.
 • Promocija metaloprera?iva?kih zanimanja na portalima HGK i hr te posebnoj Facebook stranici Metalci su (opet) IN (kontinuirana aktivnost) – kroz online kampanju na portalu Posao.hr upoznati ?e se mlade sa zanimanjima u metaloprera?iva?koj industriji.
 • Dani otvorenih vrata u tvrtkama – upoznavanje s proizvodnjom u metaloprera?iva?koj industriji (travanj-lipanj 2017.) – organizirat ?e se posjet u?enika viših razreda osnovnih škola zainteresiranim metaloprera?iva?kim tvrtkama kako bi se upoznali s proizvodnjom i mogu?nostima zapošljavanja po završetku obrazovanja.

Uspostaviti ?e se veza izme?u potencijalnih posloprimaca i poslodavaca te ?e poslodavci tijekom trajanja školovanja u?enika mo?i iste informirati i usmjeravati kako bi po završetku njihova školovanja imali u?enike koji se lako uklju?uju na tr?ište rada.

Dani otvorenih vrata metaloprera?iva?a Sisa?ko-moslava?ke ?upanije trebali bi postati tradicionalno godišnje doga?anje, prije upisa djece u srednje škole, a o?ekivani rezultati su slijede?i:

 • Pokrenuta je kampanja koja ?e dugoro?no doprinijeti lakšem zapošljavanju mladih te ?e olakšati poslodavcima potragu za odgovaraju?im kadrovima
 • Pove?ati ?e se  zanimanje u?enika za metaloprera?iva?ka zanimanja kroz bolje razumijevanje istih
 • U?enicima ?e biti jasnije kako ?e izgledati njihova poslovna svakodnevica ukoliko izaberu metaloprera?iva?ko zanimanje
 • Poboljšati ?e se struktura upisnika u srednja strukovna (metaloprera?iva?ka) zanimanja s obzirom na osnovnoškolske ocjene

Kroz daljnje aktivnosti, poslodavci i stru?na slu?ba ?K Sisak, ostat ?e u kontaktu s u?enicima te ?e im odgovarati na sva pitanja vezana uz njihovo budu?e zanimanje ali i mogu?nostima zapošljavanja i samozapošljavanja.

Tvrtke koje su se do sada uklju?ile u projektne aktivnosti:

 1. Almos ljevaonica Kutina d.o.o., Kutina
 2. Alas-Info d.o.o., Lekenik
 3. Applied Ceramics d.o.o., Sisak
 4. Brodocentar d.o.o. Sisak
 5. Hidraulika Kutina d.d., Kutina
 6. Lipovica d.o.o., Popova?a
 7. Lipovac-metal d.o.o., Sisak
 8. Metaflex d.o.o., Novska

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站