Tjedan investicijskih fondova odr?avao se uo?i 19. travnja kada se obilje?ava Svjetski dan investicijskih fondova (World Investment Fund Day) i kao dio Akcijskog plana unaprje?enja financijske pismenosti potroša?a koji je u sije?nju ove godine donijela Vlada RH. Tim povodom Udru?enje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK i HGK organizirali su edukativno-informativna doga?anja širom Hrvatske u cilju popularizacije i pribli?avanja investicijskih fondova gospodarstvenicima i gra?anima. Time se Hrvatska pridru?ila drugim zemljama koje obilje?avaju Svjetski dan investicijskih fondova (Njema?ka, Austrija i dr.)

Seminari u ?upanijskim komorama

U svim ?upanijskim komorama odr?ani su seminari namijenjeni poduzetnicima, studentima, u?enicima završnih razreda srednjih škola te stru?noj i zainteresiranoj javnosti. Na seminarima su prezentirane osnovne informacije o investicijskim fondovima u RH i EU, vrste investicijskih fondova, razlozi za ulaganje u investicijske fondove, prakti?na primjena investicijskih fondova u poslovanju, kako donijeti odluku i pratiti ulaganje u investicijski fond i druga pitanja.

Na seminarima je bilo prisutno oko 450 sudionika.

Info pultovi povodom Svjetskog dana investicijskih fondova

Kako bi se investicijski fondovi dodatno pribli?iti gra?anima i zainteresiranoj javnosti, u subotu, 18. travnja  na trgovima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu bili su postavljeni info-pultovi na kojima su predstavnici Udru?enja društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK i Hrvatske gospodarske komore pru?ali informacije o investicijskim fondovima.

Dodjela nagrade TOP OF THE FUNDS uz prate?i okrugli stol

U ?etvrtak 16. travnja je u Središnjici HGK u Zagrebu odr?ana dodjela nagrada Udru?enje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK „TOP OF THE FUNDS“ za najbolje otvorene investicijske fondove s javnom ponudom i najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima u 2014. godini s prate?im Okruglim stolom o ulozi investicijskih fondova u svekolikom razvoju. 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站