Vrijeme odr?avanja: 04.02.2020.

Objavljeno: 24. 01. 2020. , A?urirano: 24. 01. 2020.

Hrvatska gospodarska komora osniva Udru?enje za stru?ne poslove zaštite okoliša, koje ?e okupljati tvrtke nositelje ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, tvrtke koje obavljaju stru?ne poslove vezane uz zaštitu od buke te tvrtke koje izra?uju stru?ne podloge i elaborate gospodarenja otpadom.

Osniva?ka sjednica Udru?enja za stru?ne poslove zaštite okoliša odr?at ?e u utorak, 4. velja?e, u 11 sati, u Hrvatskoj gospodarskoj komori, na adresi Rooseveltov trg 2 u Zagrebu, u vije?nici na 1. katu. Poziv na sjednicu mo?ete prona?i u prate?im dokumentima.

Udru?enje ?e imati za cilj zagovarati interese svih ?lanica pred relevantnim institucijama, sura?ivati s akademskom zajednicom i stru?nim organizacijama koje djeluju u podru?ju zaštite okoliša te raditi na razvoju i unapje?enju sustava stru?nih podloga zaštite okoliša.

Prijavite se na sjednicu obrascem u nastavku:

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站