Odjel za energetiku i elektroindustriju okuplja velik broj ?lanica koji su raspore?eni po Udru?enjima i Zajednicama ?ija je osnovna uloga promicanje poslovanja gospodarskih subjekata, stavljaju?i poseban naglasak na aktivnosti u kojima zagovaramo interese ?lanica.

U okviru odjela kontinuirano se prate zakonske regulative vezane uz energetiku i prate?u industriju. Pokre?u se inicijative za donošenje i promjenu zakonskih i podzakonskih akata, te mjera od interesa za gospodarstvo. Sura?ujemo s tijelima dr?avne uprave, stru?nim, poslovnim i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inozemstvu kao i svim drugim zainteresiranim stranama.

U okviru podru?ja energetike i elektroindustrije pratimo razvoj smjernica vezanih uz odr?ivost poslovanja naših ?lanica, organiziramo edukacije za ?lanice vezano uz informiranje o nacionalnim politikama i politikama Europske unije. Odr?avamo radionice na kojima informiramo ?lanice o nacionalnim zakonima, provedbi i strategijama. Zna?ajan cilj u okviru aktivnosti usmjeren je na širenje broja tvrtki koje posluju sukladno principima odr?ivosti i procesu energetske tranzicije.

Unutar odjela za energetiku i elektroindustriju djeluju:

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站