Objavljeno: 25. 03. 2020. , A?urirano: 03. 04. 2020.

Obra?eni su privremni podaci za 2019. godinu, ali kao što se do sada pokazalo ne?e biti ve?ih odstupanja u kona?nim podacima. Nekih ve?ih promjena u odnosima ?upanija nije bilo, kao ni u strukturi izvoza pojedinih ?upanija, ali kao i u prethodnim godinama, neke su ?upanije ostvarile nešto bolje rezultate u kretanju izvoza, uvoza te salda robne razmjene u odnosu na druge ?upanije. Tako se mogu izdvojiti ostvareni rezultati Šibensko-kninske i Istarske ?upanije koje su u 2019. godini, u odnosu na prethodnu, znatno poboljšale svoj vanjskotrgovinski saldo. 

 

Publikaciju Robna razmjena ?upanija s inozemstvom u 2019. godini - privremeni podaci (PDF, 1,4 MB) mo?ete skinuti iz prate?ih dokumenata na ovoj stranici.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站