Vrijeme odr?avanja: 09.04.2019.

Objavljeno: 10. 04. 2019. , A?urirano: 10. 04. 2019.

HGK – ?upanijska komora Slavonski Brod, u suradnji s Financijskom agencijom (FINA), organizirala je u utorak, 9. travnja, edukaciju Elektroni?ko izdavanje ra?una, radi upoznavanja poduzetnika s obveznim elektroni?kim izdavanjem ra?una u javnoj nabavi te s ostalim mogu?nostima i prednostima izdavanja e-ra?una za poslovne subjekte.

Kako je zaklju?eno tijekom rasprave, uvo?enje obveznog e-Ra?una u javnu nabavu, uz izdavanje ra?una prema naru?iteljima, potaknut ?e i razmjenu ra?una izme?u poslovnih subjekata u privatnom sektoru ?ime ?e se ostvariti i znatne uštede u ukupnom gospodarstvu.

IMG-3314 (2).JPGViktor Obrol, viši specijalist za tehnologiju u Fini; Izvor: HGK 

 Temu edukacije predstavio je Viktor Obrol, viši specijalist za tehnologiju u Fini.

Na radionici su sudjelovali predstavnici tvrtki (iz proizvodnih i djelatnosti gra?evinarstva, trgovine, klimatizacije, opskrbe elektri?nom energijom, plinom, parom), obrazovnih i kulturnih ustanova, akademske zajednice te jedinica regionalne i lokalne uprave i samouprave. Sudionici edukacije izrazili su zadovoljstvo organizacijom, odabirom i prezentacijom teme, stru?noš?u predava?a te su izrazili interes za sudjelovanjem u budu?im sli?nim edukacijama.

IMG-3312 (2).JPGSudionici radionice o e-Ra?unu; Izvor: HGK

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站